PITANJA I ODGOVORI – 6.3.1.

49

Pitanja s jasno naznačenom referencom na LAG Natječaj za provedbu Mjere 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: laglikanatjecaji@gmail.com

S ciljem jednakog tretmana, LAG LIKA ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti.

Potencijalni nositelji projekta mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati ime i prezime osobe, koja ga postavlja te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.lag-lika.hr u roku od osam (8) dana od dana postavljenog pitanja.