PRR Mjera 19

Mjera 19. uključuje podmjere putem kojih se ostvaruju specifični ciljevi iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. godine. LAG LIKA koristi sredstva u razdoblju od 2. listopada 2015. na dalje, kroz različite podmjere u nastavku.

19.1.1. Izgradnja kapaciteta za zaposlenike, volontere i članove LAG-a u svrhu izrade LRS; umrežavanje u svrhu izrade LRS; treninzi za lokalne dionike u svrhu izrade LRS; izrada studija za područje LAG-a (uključujući i studije isplativosti za neke od projekata koji će biti opisani u LRS); izdaci vezano za izradu LRS (uključujući i konzultantske izdatke te izdatke za aktivnosti konzultiranja dionika u svrhu bolje pripreme LRS); administrativni troškovi (rad ureda i troškovi zaposlenika) za LAG koji nije ostvario potporu za tekuće troškove u razdoblju 2007 – 2013 i za LAG kojemu je istekao IPARD ugovor.

19.2.1. Projekti koji su u skladu sa lokalnom razvojnom strategijom i Programom ruralnog razvoja. Mjere koje će LAG LIKA provoditi navedene su i opisane u dokumentu Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014. – 2020.

19.3.1. Priprema aktivnosti suradnje LAG-a – cilj mjere je priprema projekata suradnje, sa svrhom njihove uspješnije provedbe u sklopu mjere 19.3.2. (ili drugog izvora). Priprema projekata suradnje odnositi će se na međuteritorijalne (unutar granica RH) i transnacionalne (TNC- unutar EU ili s trećim državama) projekte.

19.3.2. Provedba aktivnosti suradnje LAG-a  – cilj mjere je provedba projekata suradnje, sa svrhom razmjene iskustava i znanja temeljenih na primjerima dobre prakse. Svrha mjere je i osnaživanje administrativnih kapaciteta samog LAG-a, ali i promocija cjelokupnog područja, kao i proizvoda i usluga. Udruženi navedeni ciljevi provedbe projekata suradnje nesumnjivo će doprinositi i samom lokalnom razvoju, kao temeljnom cilju Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA 2014. – 2020.

19.4.1. Tekući troškovi i animacija – cilj mjere je da osigura financijsku potporu samom LAG-u u procesima pripreme i provedbe ove LRS, a koji obuhvaćaju informiranje stanovnika na području LAG-a, pružanje podrške stanovnicima u realizaciji njihovih projekata, jačanje administrativnih kapaciteta samog LAG-a LIKA.

Back
Izrada LRS Vrhovine Izrada LRS Vrhovine Izrada LRS Brinje Izrada LRS Brinje Izrada LRS Udbina Izrada LRS Udbina Izrada LRS Gospić Izrada LRS Gospić Izrada LRS Rakovica Izrada LRS Rakovica Izrada LRS Korenica Izrada LRS Korenica Radna skupina LRS Radna skupina LRS