BusyBee Workshop

Temeljem natječaja za provedbu Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ – provedba tipa operacije 19.3.2. „Provedba aktivnosti projekta suradnje“ LAG LIKA je u obvezi provesti projekt suradnje koji za svrhu ima međusobnom suradnjom partnera razvijati zajednička područja interesa svakog partnera na njegovom području.

Obzirom na prihvatljiva tematska područja definirana Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020., Skupština LAG-a LIKA je 26. veljače 2020. godine donijela Odluku o ulasku u projekt suradnje pod nazivom „BusyBee Workshop“ u okviru mjere 19.3.2. „Provedba aktivnosti projekta suradnje“ kojemu je cilj zajedničkom sinergijom partnerstva potaknuti razvoj agroturizma na LAG područjima partnera, postići poboljšanje u marketinškom oblikovanju dizajna specifičnih lokalnih proizvoda te promocija ponude domaćih proizvoda u sklopu turističke ponude. LAG LIKA je Sporazum o suradnji za provedbu međuteritorijalnog projekta suradnje potpisao 30. travnja 2020. godine sa sljedećim partnerima: LAG Bilogora-Papuk, LAG Papuk, LAG Vinodol, LAG Virovitički prsten. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 840.750,00 HRK.

Obzirom da je područje LAG-a LIKA razvojem regionalne oznake kvalitete Lika Quality napravilo značajan iskorak u brendiranju lokalnih proizvoda i same destinacije kao gastro destinacije, partnerima na projektu iskustva LAG-a LIKA su dragocjena za razvoj njihovog područja. Upravo ovim projektom se na primjeru Like želi predstaviti i potaknuti daljnji razvoj ovog područja kao i ostalih partnera u projektu. Obzirom na broj uključenih proizvođača i proizvoda u sustavu Lika Quality, namjeru uključivanja dodatnih proizvođača i proizvoda te sustavnoj brizi o osiguranju visokog stupnja kvalitete uključenih proizvoda kao i njihovom marketinškom isticanju, namjera je i potreba razviti kvalitetan marketinški koncept. Stoga je glavna aktivnost LAG-a LIKA izrada sveobuhvatne studije razvoja marketinškog koncepta pozicioniranja lokalnih proizvoda koja će uključivati:

  • Oblikovanje proizvoda s naglaskom na adekvatno ambalažiranje i etiketiranje (vrsta, veličina i dizajn pakiranja);
  • Na koji način omogućiti povećanje prodaje, kojim alatima;
  • Koncept promocije proizvoda ( na koji način istaknuti proizvode na tržištu i sl.):
  • Stavljanje proizvoda na police (na koji način istaknuti proizvode pokraj sličnih „industrijskih“ proizvoda u trgovinama i suvenirnicama – postavljanje polica s lokalnim premium proizvodima i sl.);
  • Edukacije za proizvođače lokalnih proizvoda o važnosti marketinga za plasman njihovih proizvoda (kako poboljšati svoje prodajne sposobnosti i sl.) + prezentacija marketinške studije na završnoj konferenciji projekta predviđenoj u Daruvaru.

Izrada ove studije iznimno je bitna jer će se njome zaokružiti „životni vijek“ jednog proizvoda – od njegove proizvodnje do plasmana na tržište.

Navedenim projektom će se i kroz studijska putovanja na područje partnera omogućiti upoznavanje primjera dobre prakse svakog područja i predstavljanje najboljeg od svakog kraja. Studijska putovanja obuhvatit će i edukativne radionice/predavanja te podjelu promotivnih paketa sudionicima putovanja koji će obuhvaćati lokalne proizvode s područja partnera. U promotivne pakete s područja LAG-a LIKA bit će uvršteni proizvodi s oznakom Lika Quality.

Glavni partner na projektu je LAG Bilogora-Papuk s udjelom od 233.000,00 HRK za provedbu sljedećih zadaća: (1) Koordinacija projekta suradnje i upravljanje projektom; (2) Izrada karte lokaliteta LAG područja; (3) Organizacija edukativnih radionica na svom području; (4) Priprema i izrada promotivnih materijala; (5) Organizacijske aktivnosti vezano uz održavanje radionica, sajmova i konferencija na području LAG partnera; (6) Promocija i vidljivost; (7) Promotivni paketi lokalnih domaćih proizvoda sa LAG područja; (8) Putovanja unutar RH na područja LAG partnera.

Udio LAG-a Papuk u projektu je u najviše prihvatljivom iznosu od 101.000,00 HRK za sljedeće zadaće:

(1) Priprema i izrada promotivnih materijala; (2) Organizacijske aktivnosti vezano uz održavanje radionice na području LAG partnera; (3) Putovanja unutar RH na područja LAG partnera; (4) Promotivni paketi lokalnih domaćih proizvoda sa LAG područja.

LAG Vinodol će u projektu sudjelovati s najvišim prihvatljivim iznosom od 116.000,00 HRK za sljedeće zadaće: (1) Priprema i izrada promotivnih materijala; (2) Organizacijske aktivnosti vezano uz održavanje radionice na području LAG partnera; (3) Putovanja unutar RH na područja LAG partnera; (4) Promotivni paketi lokalnih domaćih proizvoda sa LAG područja.

LAG LIKA će u projekti sudjelovati sa najvišim prihvatljivom iznosom od 244.750,00 HRK za sljedeće zadaće: (1) Studija razvoja marketinškog koncepta pozicioniranja lokalnih proizvoda; (2) Priprema i izrada promotivnih materijala; (3) Organizacijske aktivnosti uz održavanje radionice na području LAG partnera; (4) Putovanja unutar RH na područja LAG partnera; (5) Promotivni paketi lokalnih domaćih proizvoda sa LAG područja.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila je prijavljeni međuteritorijalni projekt suradnje 25. rujna 2020. godine te će se glavnina aktivnosti istog odvijati u tijeku 2021. godine.

U sklopu projekta BusyBee Workshop izrađena je Studija marketinškog koncepta pozicioniranja lokalnih proizvoda koju možete pogledati ovdje i Katalog lokaliteta LAG područja koji možete pogledati i preuzeti ovdje.

Prvi dio promotivnog videa projekta BusyBee Workshop u kojem su prikazana geografska područja LAG-a Bilogora-Papuk, LAG-a Papuk i LAG-a Virovitički prsten pogledajte na linku, a isječke događanja na područjima LAG-a LIKA i LAG-a Vinodol možete pogledati na sljedećem linku.