Cirkularna ekonomija u gradu Gospiću

„Cirkularna ekonomija u gradu Gospiću“ je projekt čijom se provedbom kroz edukativne aktivnosti usmjerene na zaštitu okoliša, održivi razvoj i očuvanje prirodne baštine nastojalo potaknuti aktivniju ulogu pojedinca u cirkularnoj ekonomiji.

Aktivnosti projekta bile su usmjerene na educiranja građana o mogućnosti kompostiranja u vlastitom stanu i recikliranja.  Organizirano je predavanje o cirkularnoj ekonomiji za učenike Strukovne škole Gospić, smjer ekonomist te obilazak gradskog pročišćivača otpadnih voda. Kroz projekt je izrađena online brošura o cirkularnoj ekonomiji koja je dostupna na web stranici LAG-a LIKA.

Provedba projekta odvijala se u razdoblju od kolovoza do prosinca 2016. godine i sufinancirana je od strane Grada Gospića kroz „Javni poziv za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga u području turizma, zaštite okoliša i održivog razvoja“.