Članovi

Ukupno 17 redovnih članova javnog sektora

Općina Lovinac

Grad Gospić

Općina Perušić

JU PP Grabovača

Općina Plitvička jezera

Općina Donji Lapac

Općina Brinje

Općina Vrhovine

Općina Gračac

Općina Udbina

Ustanova za razvoj grada Senja

Grad Senj

Veleučilište Nikola Tesla Gospić

Općina Karlobag

Općina Rakovica

JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općina Rakovica

PP Velebit

Ukupno 20 članova gospodarskog sektora

Farma Angus d.o.o.

Vrkljan d.o.o.

OPG Murgić Nada

OPG Naglić Željko

Lika energo eko d.o.o.

OPG Račić Hrvoje

Tušak d.o.o.

P.Z. Perušićanka nova

Eko vedrine d.o.o.

OPG Čačić Alenka

OPG Vlainić Ivan

B.K.Logistika

EUREKA INFO D.O.O.

OPG Lekić Dragomir

OPG BALENOVIĆ IKA

OPG ZALOVIĆ JURICA

OPG HINIĆ PREDRAG

OPG BRKIĆ NICHOLAS WILLIAM

OPG Sokolić Ivan

OPG Turkalj

Ukupno 11 redovnih članova civilnog sektora

Udruga dobra vremena

KUD Kraljica Katarina

Udruga žena NIT

Udruga Pokretač

Udruga “Una”

Udruga građana “Tara” Ličko Petrovo selo

Ivan Pavelić

Udruga Lička ekološka akcija

HGSS GOSPIĆ

KLUB ZA ŠPORTSKI RIBOLOV NA MORU “BURA” KARLOBAG

Udruga žena za očuvanje tradicije, kulturne baštine i ruralnog razvitka “Pavenka” Brinje

Ukupno 10 pridruženih članova

Udruga Prospero

Udruga Majka Terezija

Općinsko društvo crvenog križa Plitvička jezera

OPG Dane Milković

OPG Dragan Šop

Nikola Šulentić

OPG Lisac Ivan

OPG Rukavina Zdravko

OPG Priher Ivica

OPG Mate Krmpotić

PRO MILK D.O.O.

POLJO LIKA D.O.O.