DINALPCONNECT (Kmetijski inštitut Slovenije/Agricultural Institute of Slovenia)

LAG LIKA se tijekom 2020. godine, kao potporna institucija, pridružio provedbi projekta DINALPCONNECT čiji je nositelj Poljoprivredni institut iz Slovenije, a koji za cilj ima podizanje razine kapaciteta uključenih organizacija za transnacionalno djelovanje, pružanje usluga i upravljanje, a sve u svrhu smanjenja ekološke rascjepkanosti, ranjivosti te zaštite bioraznolikosti dinarskog i alpskog područja. Projekt provodi 11 glavnih partnera, a raspolažu sa proračunom ukupne vrijednosti 1.620.972,00 EUR. LAG LIKA, kao jedan od pridruženih partnera u projektu, sudjelovat će u aktivnostima koje podrazumijevaju podršku u organizaciji događanja koja će se odvijati na samom području LAG-a LIKA te će imati mogućnosti pratiti i sudjelovati u provedbi projekta kroz studijska putovanja na kojima će biti prikazani primjeri dobre prakse, kao i prisustvovati radionicama, gdje će se rješavati pitanja u svrhu postizanja ciljeva projekta. LAG LIKA će na ovaj način uključivati i lokalne dionike u sudjelovanje na radionicama i edukacijama, koje im mogu biti od interesa za njihovo poslovanje.