IPARD program – Mjera 202

30.01.2014. godine LAG LIKA je potpisao Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za financiranje troškova unutar provedbe Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ u dvogodišnjem razdoblju. Navedena sredstva su korištena do 30.01.2016. te je LAG LIKA iskoristio 96% ugovorenih sredstava.

U svrhu provedbe ciljeva iz LRS-a LAG-a LIKA za razdoblje 2013.-2015. LAG LIKA je organizirao niz događanja na kojima je sudjelovalo 1200 ljudi, kako bi se članove i lokalno stanovništvo upoznalo s važnošću LAG-a u ruralnom razvoju područja, LEADER pristupom te mogućnostima za financiranje ulaganja kroz IPARD, PRR i druge EU fondove, programe i nacionalne natječaje. Direktan rezultat rad-a LAG-a LIKA u tom razdoblju je povučeno 14 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. (do kraja 2016. godine). Navedena sredstva bila bi i veća da su uračunati projekti jedinica lokalnih samouprava koja su ostvarena kroz Podmjeru 7.1. te jedinica regionalne samouprave koja su ostvarena kroz Mjeru 5).

LAG LIKA je u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede organizirao tri predstavljanja Mjera iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. (Plitvička Jezera, Senj, Perušić). U sklopu projekta „Ruralni animatori“, koji se provodi u suradnji sa Savjetodavnom službom, održane su edukacije za izradu poslovnog plana za podmjere 6.1. i 6.3. Također, organizirane su brojne stručne edukacije iz prioritetnih gospodarskih sektora područja (poljoprivreda, ekološki pristup, značaj udruživanja, razvoj turističkog proizvoda, brendiranje regije, autohtona kuhinja, zakonska podloga za registraciju kušaonica, prerada poljoprivrednih proizvoda, marketing poljoprivrednih proizvoda) te 2 stručna putovanja na kojima su se članovi, volonteri i zaposlenici LAG-a LIKA upoznali s primjerima dobre prakse drugih područja u Hrvatskoj i inozemstvu iz područja poljoprivrede i poduzetništva te kako bi stečena saznanja mogli upotrijebiti na području LAG-a (poduzetničke zone, preradbeni kapaciteti – poljoprivredni inkubator, poljoprivredna proizvodnja, ugostiteljske usluge na seljačkom gospodarstvu, rasadničarska proizvodnja, različiti oblici udruživanja, intenzivno voćarstvo, oznaka kvalitete regije, promocija proizvoda i usluga). U dvije godine provedbe u organizaciji LAG-a LIKA održane su dvije konferencije sa strateškim utjecajem na donosioce odluka, gdje je naglasak stavljen na neriješeno pitanje vlasništva nad zemljom, zahtjevnu zakonsku regulativu za poslovanje OPG-a, izvore (pred)financiranja te integralni gospodarski razvoj LAG-a LIKA.