Izvještaj o evaluaciji Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA 2014. – 2020.

 

*Sukladno usvojenoj Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a LIKA za razdoblje 2014. – 2020. od strane Upravnog odbora i Skupštine LAG-a LIKA Odbor za praćenje LAG-a LIKA pripremati će Izvještaj o evaluaciji LRS-a koji će prezentiraati Upravnom odboru i Skupštini LAG-a na izvještajnim sjednicama tijela LAG-a.
Izvješće o evaluaciji LRS-a pripremati će se minimalno dva puta tijekom razdoblja provedbe LRS-a te je očekivano razdoblje izvješćivanja 3 godine. Izvješće će obuhvaćati analizu Godišnjih izvještaja o radu LAG-a te rezultate i učinke provedenih projekata ugovorenih unutar podmjere 19.2. Također, Izvješće o evaluaciji sadržavati će podatke o procjeni doprinosa postavljenim ciljevima, prioritetima i horizontalnim politikama LRS-a, a sastavni dio Izvještaja o radu LAG-a bit će i preporuke za kvalitetniju provedbu i evaluaciju.
Prvi izvještaj o evaluaciji će biti objavljen u drugoj polovici 2018. godine.