Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu

795

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u skladu s uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Rok za zaprimanje zahtjeva je od 15. ožujka 2016. godine do iskorištenja sredstava planiranih za 2016. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2016. godine.

Prihvatljivi korisnici su:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU u okviru programa:

 • „Promet“, „Zaštita okoliša“, „Regionalna konkurentnost“ i „Razvoj ljudskih potencijala“ financiranih iz fondova EU u programskom razdoblju 2007.-2013.
 • „Konkurentnost i kohezija“, „Učinkoviti ljudski potencijali“, „Program ruralnog razvoja“ i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske programsko razdoblje 2014.-2020.
 • Europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska (prekogranični, transnacionalni i međuregionalni programi) u programskom razdoblju 2007.-2013. i 20214.-2020.

Udio sredstava za sufinanciranje EU projekata određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave prema mjestu ulaganja za koja se dodjeljuju sredstva.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 135.000.000,00 HRK.

Maksimalni iznos sredstava koji se može u tri uzastopne fiskalne godine isplatiti korisnicima na području pojedine jedinice područne (regionalne) samouprave je:

 • 30.000.000,00 HRK za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika manjim od 100.000;
 • 40.000.000,00 HRK za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika od 100.000 do 200.000;
 • 50.000.000,00 HRK za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika većim od 200.000 do 300.000;
 • 60.000.000,00 HRK za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika većim od 300.000;
 • 75.000.000,00 HRK za Grad Zagreb.

Maksimalni iznos za pojedinu županiju može se uvećati za 25%, za županije koje su iskoristile sredstva Fonda više od 90% maksimalnog iznosa, pod uvjetom da postoji dovoljno raspoloživih sredstava u Fondu.

Neovisno o korisniku i području provedbe projekta:

 • najniža vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 50.000,00 HRK;
 • najviša vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu može iznositi 7.500.000,00 HRK.

Izvor: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-fonda-za-sufinanciranje-provedbe-eu-projekata-na-regionalnoj-i-lokalnoj-razini-za-2016-godinu