Javni poziv za iskaz interesa za korištenje sredstava putem LAG Natječaja u Mjeri 6 temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.

775

Kako bi se definirao daljnji interes za korištenje sredstava temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020. i osigurao utrošak sredstava u kvalitetne razvojne projekte, Lokalna akcijska grupa Lika poziva sve zainteresirane potencijalne korisnike iskažu svoj interes za prijavu na LAG Natječaje ispunjavanjem kratkog anketnog upitnika na poveznici u nastavku: https://forms.gle/KHsaFeFK1qsCG7hn9.

Mole se zainteresirani da anketni upitnik ispune najkasnije do 26. lipnja 2019. godine.

Prikupljeni podaci pomoći će pri definiranju koji će se sljedeći LAG Natječaj raspisati i biti  će jedna od podloga za izmjenu Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.

Detaljnije informacije mogu se dobiti otvaranjem anketnog upitnika kao i kontaktiranjem ureda LAG-a LIKA putem e-maila: lag-lika@lag-lika.hr ili broja telefona: 053 658 468.