JAVNI POZIV za prikupljanje projektnih ideja za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.

1070

LAG LIKA poziva sve zainteresirane tvrtke, obrte, poljoprivredna gospodarstva, zadruge, jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i institucije, građane i udruge/organizacije civilnog društva, vjerske zajednice koje se bave humanitarnim radom i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo s područja LAG-a LIKA, da sudjeluju u izradi Lokalne razvojne strategije.

Lokalna razvojna strategija je strateški dokument koji podrazumijeva definiranje ciljeva i strateških prioriteta te rangiranje aktivnosti koje treba poduzeti. U budućem razdoblju lokalna razvojna strategija će predstavljati osnovu za rad LAG-a te omogućiti davanje podrške i financiranje pojedinih projekata kod natječaja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Ujedno pozivamo zainteresirane da prijave svoje projektne ideje jer samo one koje budu u skladu sa definiranim prioritetima moći će se prijavljivati na natječaje LAG-a LIKA.

Predloženi projektni prijedlozi moraju biti vezani uz sljedeća tematska područja:
MJERA 3 – PROGRAMI KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE I HRANU
MJERA 4 – ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
MJERA 6 – RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA I POSLOVANJA
MJERA 7 – TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA
MJERA 8 – ULAGANJA U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE ISPLATIVOSTI ŠUMA
MJERA 9 – USPOSTAVLJANJE SKUPINA I ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA
MJERA 16 – SURADNJA

Ovisno o sektoru ulaganja, molimo da popunite Obrazac prijedloga projekta u privitku.

Za svaki oblik pomoći pri popunjavanju obrasca kontaktirajte LAG LIKA pozivom telefona broj 053 658 468.

Molimo da popunjeni Obrazac prijedloga projekta dostavite na mail: lag-lika@lag-lika.hr ili poštom na adresu: LAG LIKA, Budačka 12, 53000 Gospić.

Prikupljene podatke ćemo koristiti isključivo u svrhu pripreme Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA i nećemo ih davati bez Vaše dozvole.

Javni poziv – dostava projektnih ideja

Obrazac prijedloga projekta-infrastruktura

Obrazac prijedloga projekta-poljoprivreda

Obrazac prijedloga projekta-suradnja

Obrazac prijedloga projekta-šumarstvo