Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije

415

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske objavio je 07. rujna 2020. godine Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga, za postavljanje jedne (1) nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu (u tekstu: FNE), u postojeće građevine u Republici Hrvatskoj.

Ukupno raspoloživa sredstva Fonda po Pozivu (u tekstu: raspoloživa sredstva) iznose 7.000.000,00 kn

Prihvatljivi korisnici su:

 • Fizičke osobe građani – registrirani iznajmljivači
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) upisana u Upisnik poljoprivrednika kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sukladno posebnim propisama i koje pruža ugostiteljske usluge sukladno odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Pravo na sredstva Fonda sukladno Pozivu mogu ostvariti iznajmljivači i OPG-ovi, ukoliko zadovoljavaju sljedeće uvjete (u tekstu: Korisnici):

 • vlasnici su ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, zgrade u kojoj se projekt provodi,
 • vlasnici su obračunskog mjernog mjesta (u tekstu: OMM) na koji se spaja FNE u zgradi u kojoj se projekt provodi (Nije potrebno za FNE koje se ne spajaju na javnu elektrodistribucijsku mrežu.)
 • sukladno pozitivnim zakonskim propisima raspolažu:
  • Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili
  • Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u,
 • imaju prebivalište na području Republike Hrvatske (iznajmljivači i nositelji OPG-a)
 • ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta za koji se dodjeljuju sredstva Fonda,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • ostvaruju pravo na subvencije sukladno Programu dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
 • nisu poduzetnici u teškoćama.

Prihvatljivi troškovi su:

 1. nabava i ugradnja FNE
 • do 80%, ali ne više od 196.000,00 kn ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
 • do 60%, ali ne više od 147.000,00 kn ako se projekt provodi na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka te
 • do 40%, ali ne više od 98.000,00 kn ako se projekt provodi na ostalim područjima RH
 1. provođenje stručnog nadzora:
 • do 80%, ali ne više od 4.000,00 kn ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
 • do 60%, ali ne više od 3.000,00 kn ako se projekt provodi na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka te
 • do 40%, ali ne više od 2.000,00 kn ako se projekt provodi na ostalim područjima RH

Visina subvencije

 • 200.000,00 kn po prijavi

Rok za prijavu na Javni poziv:

Prijava se podnosi na www.fzoeu.hr u „e-prijava“ do 23. studenoga 2020. godine u 9:00 sati do Obavijesti o privremenom zatvaranju Poziva do utvrđenja iznosa preostalih raspoloživih sredstava ili Obavijesti o zatvaranju Poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka 2020. godine, što prije nastupi.

Tekst Javnog poziva i Izjave preuzmite OVDJE