Javno savjetovanje – nacrt finalne verzije Lokalna razvojna strategija LAG-a LIKA za razdoblje 2023.-2027.

498

Lokalna razvojna strategija LAG-a LIKA za razdoblje 2023.-2027. izrađuje se u sklopu provedbe aktivnosti unutar Mjere 19, Podmjere 19.1. Pripremna pomoć, tip operacije 19.1.1. „Pripremna pomoć“, iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020., sredstvima dodijeljenim za prijelazno razdoblje sukladno Odluci Ministrice poljoprivrede o dodjeli sredstava iz prijelaznog razdoblja odabranim lokalnim akcijskim grupama od 30. ožujka 2021. godine, KLASA: 910-05/21-01/54; URBROJ: 525-8/1255-21-1.

LAG LIKA je izradio nacrt finalne verzije Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023.-2027. iz Strateškog plana ZPP Republike Hrvatske 2023.-2027., a cilj nove Lokalne razvojne strategije je definirati razvojne prioritete i smjernice razvoja ruralnog područja LAG-a LIKA u narednom programskom razdoblju.

Ovim putem Vas pozivamo na aktivno sudjelovanje u savjetovanju davanjem konstruktivnih komentara i prijedloga na tekst Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2023.-2027. najkasnije do 18. rujna 2023. godine na e-mail adresu lag-lika@lag-lika.hr

Nacrt finalne verzije za javnu raspravu Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2023.-2027. je dostupan OVDJE.