Korisnicima sredstava iz Programa ruralnog razvoja smanjit će se troškovi i ubrzati ishođenje akata

977

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva zaštite okoliša i prirode dostavila je Upravi za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj i međunarodnu suradnju Ministarstva poljoprivrede novu Uputu korisnicima za ishođenje akata (rješenja/mišljenja) koji se odnose na okoliš i prirodu, a služe za prijavu na natječaje.

U novoj uputi u odnosu na prethodnu za određena ulaganja (nerazvrstane ceste, dječje vrtiće, vatrogasne domove, groblja i druge)  ukinute su obveze ishođenja mišljenja ili provedbe ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš iz razloga što takve obveze nisu utvrđene Uredbom o procjeni utjecaja na okoliš niti Direktivom 2011/92/EU.

Korisnici za određena ulaganja neće imati dodatnih nepotrebnih troškova niti će morati dostavljati određenu dokumentaciju u Upravu za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom.

Uputa se odnosi na ulaganja (za koja su sada natječaji u tijeku) u: obnovljive izvore energije (4.1.3.), konverziju degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura (8.5.1.), uspostavu i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture (8.5.2.), modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i u šumskouzgojnim radovima (8.6.1.) te u predindustrijskoj preradi drva (8.6.2.) i marketingu drvnih i ne drvnih šumskih proizvoda (8.6.3.). Uputa se također odnosi i na Mjeru 7 za koju sada trenutno nema otvorenih natječaja, a koja se odnosi na sustave odvodnje, nerazvrstane ceste, biciklističke staze, dječje vrtiće, vatrogasne domove, groblja i drugo.

Dokumente s uputama možete pogledati OVDJE