Kroz Mjeru 6 korisnicima s područja LAG-a LIKA 3.914.035,50 kn

845

Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 23.09.2016. do sada su kroz Podmjeru 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ za četiri korisnika s područja LAG-a LIKA izdane odluke o dodjeli sredstava u ukupnom iznosu od 1.523.700,00 kn.

U Podmjeri 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ na istom području dodijeljena su sredstva 21 korisniku u ukupnom iznosu 2.390.000,00 kn.

Podsjećamo, Podmjera 6.1. namijenjena je mladim poljoprivrednicima – osobama od 18 do 40 godina koja posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva te nisu registrirani kao nositelji duže od 18 mjeseci.  Gospodarstvo u trenutku prijave mora pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 do 49.999 EUR-a pri čemu je iznos potpore 50.000 EUR-a.

Podmjera 6.3. namijenjena je malim poljoprivrednim gospodarstvima ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 7.999 EUR-a. Iznos potpore je 15.000 EUR-a te podmjera, između ostaloga daje mogućnost ulaganja u nabavu rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Budući da u ovom trenutku još uvijek nisu poznate sve odluke, očekuje se kako će broj pozitivnih odluka za područje LAG-a LIKA biti i veći.

Vjerujemo kako će odobrena sredstva biti snažan zamašnjak za razvoj i aktivaciju potencijala koje ovo područje posjeduje u svrhu postizanja integralnog gospodarskog razvoja LAG-a LIKA.

U nastavku donosimo tablicu s odobrenim potporama u mjeri 6 na području LAG-a LIKA:

Odobrene-potpore-M6