LAG LIKA: Još 10 dana za prijavu na LAG Natječaja za Mjeru 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima!

289

Podsjećamo da je zainteresiranim korisnicima preostalo još 10 dana za predaju Zahtjeva za potporu na LAG Natječaj za provedbu mjere 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. Temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020 LAG Natječaj je objavljen 21. lipnja 2021. godine i usklađen s tipom operacije 6.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukoliko je korisnik na ovom LAG Natječaju, između ostalog propisanog LAG Natječajem, registriran kao OPG, obrt, trgovačko društvo ili zadruga; ima sjedište na području LAG obuhvata (Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Udbina, Vrhovine, Gospić i Senj); upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana od dana podnošenja Zahtjeva za potporu i ima ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu; ima podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske; registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za djelatnost koja je predmet ulaganja, još uvijek može predati Zahtjev za potporu.

Također podsjećamo da je ukupan iznos sredstava na ovom LAG Natječaju je 293.601,45 HRK pri čemu je u slučaju povećanog interesa korisnika moguće povećanje alokacije sredstava. Najniži iznos javne potpore je 3.500,00 EUR dok je najviši iznos 35.000,00 EUR uz intenzitet potpore do 70% prihvatljivih troškova.

Korisnik može podnijeti Zahtjev za potporu za ulaganja u jednom od sljedećih sektora: (1) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, marketing se mora odnositi na predmet prerade; (2) usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim djelatnostima, usluge u šumarskim djelatnostima, usluge u veterinarskim djelatnostima, usluge u društvenim djelatnostima, intelektualne usluge; (3) tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje; (4) turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

Zahtjevi za potporu podnose se na adresu LAG-a LIKA isključivo preporučenom poštom s povratnicom najkasnije do 06. kolovoza 2021.

Zainteresirani korisnici sve potrebne informacije kao i LAG Natječaj te prezentaciju sa informativnih radionica održanih u Rakovici i Gospiću mogu pronaći na službenoj web stranici LAG-a LIKA.

LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 6.4.1. „RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA“ – LAG LIKA (lag-lika.hr)

Prezentaciju sa informativne radionice preuzmite OVDJE.