LAG LIKA održao sastanak s ugostiteljima „Domaće namirnice u ugostiteljskim objektima – stvaranje platforme za suradnju, prezentacija LEADER programa i SWOT analiza razvojnih mogućnosti područja za potrebe izrade LRS LAG-a LIKA 2014-2020“

886

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LIKA (LAG LIKA) održala je 2.10.2015. sastanak s ugostiteljima „Domaće namirnice u ugostiteljskim objektima – stvaranje platforme za suradnju“, prezentacija LEADER programa i SWOT analiza razvojnih mogućnosti područja za potrebe izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA 2014-2020. u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni ured Gospić, Trg Stjepana Radića 4/1 s ciljem prikupljanja podataka za SWOT analizu razvojnih mogućnosti područja za potrebe izrade LRS 2014. – 2020. LAG-a LIKA.

Tijekom sastanka je ukratko predstavljen LAG LIKA i LEADER pristup, a naglasak je bio na predstavljanju SWOT analize te prikupljanju podataka koji su nužni za procjenu potrebe uključivanja prioriteta 1. Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020 (Promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima), odnosno Mjere 16., Podmjere 16.4. Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta.

Sastanku su se odazvali predstavnici poljoprivrednog i prehrambenog sektora te njihova udruženja, predstavnici javnog sektora i potpornih institucija, te predstavnici susjednih LAG-ova. Bilo je prisutno 30 osoba.

Predstavnici poljoprivrednog i prehrambenog sektora te njihova udruženja su istaknuli kako je gastronomska ponuda sa područja LAG-a LIKA prepoznatljiva i visokokvalitetna (snaga) te su predstavnici prehrambenog sektora zainteresirani za suradnju s predstavnicima poljoprivrednog sektora (prilika) ali su svjesni da je poljoprivredna proizvodnja na području LAG-a LIKA još uvijek na niskom nivou (slabost) te da je općenito niska zainteresiranost za bavljenje poljoprivredom među mladima (prijetnja).