LAG-u LIKA odobrena dodatna sredstva u iznosu od 5.524.518,52 HRK za provedbu LRS u prijelaznom razdoblju

153

Odlukom Ministrice poljoprivrede o dodjeli sredstava iz prijelaznog razdoblja odabranim lokalnim akcijskim grupama LAG-u LIKA odobrena su dodatna sredstva za provedbu Lokalne razvojne strategije u iznosu od 5.524.518,52 HRK iz Mjere 19 unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Odobrena sredstva LAG LIKA će koristiti za provedbu Podmjere 19.1. “Pripremna pomoć”  (izrada nove Lokalne razvojne strategije), Podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije” (raspisivanje novih LAG natječaja) i Podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” (tekući rad LAG-a) tijekom trajanja prijelaznog razdoblja – 2021. i 2022. godine.

Za raspisivanje novih LAG natječaja u prijelaznom razdoblju LAG LIKA ima na raspolaganju 4.339.614,82 HRK.

O tome koji će natječaji biti otvoreni i u kojem razdoblju LAG LIKA će pravodobno obavijestiti zainteresiranu javnost.