LAG-u LIKA odobrena sredstva za izradu jedinstvenih tabli za proizvođače u sustavu Lika Quality

640

Tijekom 2020. godine LAG LIKA se prijavila na Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže sa projektom pod nazivom Promocija sustava kvalitete „Lika Quality“ i informiranje šire javnosti o PRR i ZPP pomoću primjera dobre prakse čije aktivnosti podrazumijevaju promociju Lika Quality proizvođača putem lokalne radio postaje te izradu jedinstvenih tabli za svakog od 57 proizvođača uključenih u Lika Quality sustav. Na tabli će biti istaknuti naziv i adresa proizvođača te po potrebi ostali relevantni podaci. Isto tako, biti će istaknut logo Lika Quality te će se na taj način proizvođači marketinški ujediniti i istaknuti. 23. studenog 2020. godine prijavljeni projekt je odobren sa strane Nacionalne ruralne mreže u ukupnom iznosu od 19.380,00 HRK. Provedba prve aktivnosti, tj. predstavljanje primjera dobre prakse – 57 proizvođača uključenih u sustav Lika Quality – putem lokalne radijske postaje krenula je 06. listopada. Tokom tri radio emisije širu javnost se upoznalo sa sustavom Lika Quality, radom proizvođača, ponudom proizvoda, prodajnim mjestima, prednostima uključivanja u sustav i sl. Također, prezentirani su i podaci o korištenju mjera iz Programa ruralnog razvoja među korisnicima oznake Lika Quality, njihova uspješnost u korištenju te predstavljeni i ostale mogućnosti za financiranje projekata mjerama iz PRR-a te Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA. Druga planirana aktivnost krenula je odmah po dobivanju odluke, dana 23. studenog 2020. godine, a završetak aktivnosti se očekuje do 15. prosinca 2020. godine. Svrha navedenih tabli je isticanje domaćih proizvođača s visokokvalitetnim proizvodima, promocija i osiguranje plasmana proizvoda već od kućnog praga te doprinos uspostavljanju kratkih lanaca opskrbe. Navedeno će omogućiti proizvođačima da veću pozornost posvete proizvodnji te u uvjetima pandemije COVID-19 daljnji plasman kroz ove oblike prodaje. U postupku pripreme prijave izvršeno je anketiranje proizvođača u sustavu Lika Quality kako bi se dobio uvid u zadovoljstvo korisnika ovim sustavom kao i statistički podaci vezani za korištenje mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. te IAKS mjera.

Od 57 proizvođača koji su u sustavu Lika Quality, njih 26 se prijavljivalo na mjere iz PRR-a, odnosno 51% korisnika oznake LQ. Obzirom na porast potražnje za njihovim proizvodima navedeni korisnici su imali potrebu raditi na razvoju svojeg poslovanja i povećanju svojih proizvodnih kapaciteta. Kako je uvijek jedan od glavnih problema nedostatak financijskih sredstava, ovo im je bila odlična prilika za razvoj svog poslovanja. Iz dobivenih podataka vidljivo je da na našem području vlada veliko zanimanje za tipove operacija iz mjere 6, a slijedi ih mjera 4. Također, većina proizvođača iz sustava su i korisnici IAKS Mjere 13 te Izravne potpore.

Provedbom opisanih aktivnosti doprinijeti će se sljedećim ciljevima Nacionalne ruralne Mreže:

  • Cilj 1: Povećanje sudjelovanja dionika u ruralnom razvoju te provedbi Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., uključujući i novu ZPP EU,
  • Cilj 2: Poboljšanje kvalitete provedbe Programa,
  • Cilj 3: Informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o Programu i mogućnostima sufinanciranja projekata, uključujući ZPP,
  • Cilj 4: Poticanje inovacija u poljoprivredi, proizvodnji hrane, šumarstvu i ruralnim područjima.

Krajnji korisnici provedenih aktivnosti su proizvođači u sustavu Lika Quality i šira javnost.

Projekt je financiran sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjera 20.2. “Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalnom ruralnom mrežom”.