Lika u snažnom zamahu prema zaštiti Ličkog škripavca

1009

Danas je u organizaciji LAG-a LIKA održan sastanak s temom  prijave na Natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za zaštitu Ličkog škripavca zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Sastanku su prisustvovali predstavnici Udruge malih sirara Ličko-senjske županije „Lički škripavac“ gospodin Goran Fumić, gospođa Nikolina Anić i gospođa Nada Murgić; gospodin Vladimir Tomaić ispred Sirane Runolist; Prof. dr. sc. Samir Kalit, Agronomski fakultet u Zagrebu; gospođa Višnja Krapljan, stručni tajnik Saveza Udruga malih sirara Republike Hrvatske „SirCro“ te predstavnici LAG-a LIKA.

Budući da je Ministarstvo poljoprivrede raspisalo Natječaj za dodjelu sredstava, na sastanku su definirani daljnji koraci i smjernice za prijavu na Natječaj temeljem kojega će se osigurati potrebna sredstva za izradu specifikacije Ličkog škripavca – najvažnijeg dokumenta u postupku zaštite. Nositelj zaštite Ličkog škripavca biti će upravo Udruga malih sirara LSŽ „Lički škripavac“.

Ovaj sastanak je značajan korak prema zaštiti Ličkog škripavca koja će mu, obzirom na tradiciju proizvodnje i prepoznatljivost, dati dodatnu vrijednost.

Entuzijazam okupljenih dodatna je snaga u postizanju zacrtanog cilja, a vjerujemo i u motiviranju novih malih proizvođača sira za registraciju svoje proizvodnje i brendiranju Like kao područje s ponudom iznimno kvalitetne hrane.