Lokalna razvojna strategija LAG-a Lika za razdoblje 2023. – 2027.

Lokalna razvojna strategija LAG-a LIKA za razdoblje 2023.-2027. izrađuje se u sklopu provedbe aktivnosti unutar Mjere 19, Podmjere 19.1. Pripremna pomoć, tip operacije 19.1.1. „Pripremna pomoć“, iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020., sredstvima dodijeljenim za prijelazno razdoblje sukladno Odluci Ministrice poljoprivrede o dodjeli sredstava iz prijelaznog razdoblja odabranim lokalnim akcijskim grupama od 30. ožujka 2021. godine, KLASA: 910-05/21-01/54; URBROJ: 525-8/1255-21-1.

 U 2022. godini započela je izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2023. – 2027. godine koja se financira putem Mjere 19, Podmjere 19.1. Pripremna pomoć, tip operacije 19.1.1. „Pripremna pomoć“, iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020., sredstvima dodijeljenim za prijelazno razdoblje sukladno Odluci Ministrice poljoprivrede o dodjeli sredstava iz prijelaznog razdoblja odabranim lokalnim akcijskim grupama od 30. ožujka 2021. godine u iznosu od 100.000,00 HRK.

U ovom trenutku Lokalna razvojna strategija je u fazi izrade, a završetak i isplata zadnje rate se očekuje najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Cilj nove Lokalne razvojne strategije je definirati razvojne prioritete i smjernice razvoja ruralnog područja LAG-a LIKA u narednom programskom razdoblju.