Nacrt Poziva “Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva”

826

Opći cilj: povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Ovom se operacijom šire mogućnosti usavršavanja i jačanja stručnih i pedagoških kompetencija predavača i mentora te se potiče inovativni pristup koji na nov ili poboljšan način rješava problem obrazovanja i osposobljavanja ranjivih skupina za potrebe tržišta rada u sektoru turizma i ugostiteljstva te potiče njihovu socijalnu uključenost.

Specifični ciljevi:

  1. Stjecanje stručnih znanja ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca u zemlji i/ ili inozemstvu;
  2. Stjecanje općih kompetencija i mekih vještina (poput vještina komunikacije, elementarne pismenosti, proaktivnog stava i profesionalnog ponašanja, poduzetništva, gostoljubivosti i multikulturalnosti) ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca u zemlji i/ ili inozemstvu.

Ciljane skupine:

  1. nezaposleni ,uključujući dugotrajno nezaposlene ili radno neaktivne osobe koji pripadaju jednoj od sljedećih ranjivih skupina:
  2. nezaposleni mlađi od 25 godina
  3. nezaposleni stariji od 54 godine
  4. nezaposlene osobe s invaliditetom
  1. stručnjaci iz turističko-ugostiteljskog sektora:
  2. predavači u ustanovama za obrazovanje odraslih
  3. mentori praktične nastave zaposleni u turizmu i ugostiteljstvu koja se organizira na radnom mjestu kod poslodavca

Prihvatljivi prijavitelji:

Ustanova za obrazovanje odraslih registriranoj za obrazovanje odraslih sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih ili

  1. Udruga koja u svom temeljnom aktu ima utvrđeno djelovanje u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva Prijavitelj mora biti registriran za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Ukupno raspoloživa sredstva: 31.500.000,00 HRK

Izvor: http://www.eu-projekti.info/esf-poboljsanje-pristupa-ranjivih-skupina

Nacrt Poziva možete pogledati OVDJE