Nastavak edukacije o društveno korisnom učenju

803

17. svibnja 2018. na Veleučilištu Nikola Tesla u Gospiću započeo je drugi ciklus petodnevne edukacije o Društveno korisnom učenju u okviru projekta „Tesla za društveno korisno učenje“. Prvi ciklus uspješno je održan 10. i 11. travnja 2018. godine. Edukaciji su prisustvovali nastavnici Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću i predstavnici organizacija civilnog društva koji će u suradnji sa Veleučilištem provoditi programe društveno korisnog učenja na području LAG-a LIKA.

Tijekom radionice dr.sc. Nives Mikelić Preradović, izv.prof., sudionicima je predstavila primjere mentorskih programa za provedbu društveno korisnog učenja (DKU) u organizacijama civilnog društva te strategije i alate za dijagnostiku, dizajn, implementaciju i evaluaciju studentskih projekata DKU-a.

18. i 19. svibnja slijedi nastavak edukacije tijekom koje će sudionicima biti pojašnjeno planiranje, razvoj i evaluacija DKU projekata (aktivnosti), motivacija, projektiranje, izvođenje i vrednovanje DKU-a.

Projekt „Tesla za društveno korisno učenje“ financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. a provodi se u partnerstvu LAG-a LIKA, Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću i HGSS-a, Stanice Gospić. Ukupna vrijednost projekta je 863.355,60 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 698.684,29 kn.