Natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti iz Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet“ u 2017. godini.

1109

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti iz Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti,  oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet“ u 2017. godini.

Predmet Natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za pokriće troškova izrade Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi korisnici potpore male vrijednosti temeljem Programa su skupine proizvođača, sukladno definiciji u članku 3. i izuzeću iz članka 49. Uredbe (EU) 1151/2012, bez obzira na pravni oblik skupine.

Skupinom proizvođača se može smatrati i jedna fizička ili pravna osoba kada dokaže da su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

(a) jedini je proizvođač koji je voljan podnijeti zahtjev;

(b) s obzirom na zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, definirano zemljopisno područje ima karakteristike koje se znatno razlikuju od onih susjednih područja ili su svojstva proizvoda različita od onih proizvedenih u susjednim područjima

Korisnici potpore male vrijednosti iz ovoga Programa su skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik skupine, koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • više od 50% članova skupine čine proizvođači i drugi subjekti u lancu proizvodnje proizvoda za koji će se izraditi Specifikacija, upisani u upisnike objekata i subjekata u poslovanju s hranom, ako je, obzirom na prirodu proizvoda, takva obveza propisana Pravilnikom o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine, broj 84/15),
  • u slučaju udruge, posjeduju Potvrdu nadležnog ureda državne uprave da je statut udruge usklađen sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/14),
  • posjeduju odluku skupštine ili drugog mjerodavnog tijela skupine proizvođača o zaštiti naziva proizvoda oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili oznakom zajamčeno tradicionalni specijalitet,
  • posjeduju sklopljeni Sporazum o izradi s Specifikacije proizvoda s izrađivačem Specifikacije kao davateljem intelektualne usluge (Sporazum može biti sklopljen u 2016. ili 2017. godini),
  • Povjerenstvo za pripremu Programa i provedbu Natječaja potvrdilo je opravdanost pokretanja postupka zaštite naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog
  • podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta na temelju dostavljene Podloge za zaštitu naziva proizvoda (Prilog II. Natječaja).

Prihvatljivi troškovi izrade Specifikacije proizvoda su:

  • troškovi izrade dokumenta Specifikacija proizvoda za proizvod čiji se naziv želi zaštititi troškovi laboratorijskih ispitivanja, ako su potrebna za dokazivanje određenih svojstava proizvoda navedenih u Specifikaciji proizvoda;
  • troškovi anketnog ispitivanja tržišta, ako je potrebno za dokazivanje određenih tvrdnji navedenih u Specifikaciji proizvoda.

Visina potpore

– po pojedinom korisniku iznosi 80% ukupnih prihvatljivih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna uključujući PDV.

 

Rok za predaju zahtjeva za potporu je 60 dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno do 28. kolovoza 2017. godine.

Svu natječajnu dokumentaciju možete pogledati i preuzeti ovdje.