Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« – provedba tipa operacije 3.1.1. »Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje«

876

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 23. svibnja 2017. prvi Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ – provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“ dok će svi potencijalni korisnici svoje Zahtjeve za potporu u AGRONET-u moći početi podnositi od 17. srpnja 2017. godine.

Prihvatljivi korisnici

 • Poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo te obrt, trgovačko društvo ili zadruga registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) i koji odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno članku 28. Zakona o poljoprivredi.
 • Fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnosti iz članka 9. stavka 2. podstavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća ne smatraju se aktivnim poljoprivrednikom. Iznimno, fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnosti iz članka 9. stavka 2. podstavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 smatraju se aktivnim poljoprivrednikom ako mogu dokazati:
 1. a) da godišnji iznos izravnih plaćanja koji su primili u prethodnoj fiskalnoj godini iznosi minimalno 5 % ukupnih primitaka koje su primili od nepoljoprivrednih djelatnosti ili
 2. b) da najmanje 1/3 prihoda poljoprivrednika dolazi od poljoprivredne djelatnosti ili
 3. c) da im je poljoprivreda upisana kao glavna djelatnost u nadležnom registru.

U okviru provedbe 1. natječaja za tip operacije 3.1.1. potpore se dodjeljuju isključivo za korisnike koji spadaju u kategoriju mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP), na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014.

Korisnici koji prvi put ulaze u sustav kvalitete ne smiju prije podnošenja Zahtjeva za potporu imati Potvrdu o sukladnosti sa specifikacijom proizvoda odnosno certifikat.

Korisnici koji prvi put ulaze u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje prelaze s konvencionalne poljoprivredne proizvodnje na ekološku i ne smiju prije podnošenja Zahtjeva za potporu biti upisani u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji niti imati Zapisnik o obavljenoj prvoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenog kontrolnog tijela.

Korisnici koji podnose Zahtjev za potporu za ulazak u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje, moraju biti proizvođači i mogu se nakon podnošenja zahtjeva za potporu upisati u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji obvezno u kategoriju PROIZVOĐAČA- kategorija A te u pod kategorije A1, A2, A3 i A5.

Korisnici koji u okviru Mjere 03, podmjere 3.1, tipa operacije 3.1.1. ostvare potporu za ulazak u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje, osim pčelara, neće moći biti korisnici i ostvariti potporu u okviru Mjere 11 ”Ekološki uzgoj” (IAKS mjera iz Programa ruralnog razvoja).

 

 

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi ulaska u sustav kvalitete ili sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje;
 • Godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete i sustavu ekološke proizvodnje;
 • Troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela.

U prihvatljive troškove ne spada trošak izrade Plana kontrole te troškovi dodatnih kontrola od strane ovlaštenih kontrolnih tijela za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda.

 

Isplatna sredstva

Zahtjev za isplatu sredstava podnosi se jedanput godišnje kroz najduže pet kalendarskih godina, a podnosi se po realizaciji prihvatljivih troškova.

Zahtjev za isplatu prve rate može se podnijeti nakon zaprimanja Odluke o dodjeli potpore, jedanput godišnje kroz najduže pet kalendarskih godina. Zahtjev za isplatu u pojedinoj godini korisnik može podnijeti po realizaciji prihvatljivih troškova, a najkasnije do 31. ožujka sljedeće godine.

Poljoprivredni ili prehrambeni proizvodi iz sustava kvalitete ili ekološke proizvodnje koji će se stavljati na tržište trebaju do podnošenja prvog Zahtjeva za isplatu biti označeni nekom od oznaka:

 • EU znakom iz sustava kvalitete;
 • Znacima iz jednog od neobaveznih sustava kvalitete (Eu neobvezni izrazi kvalitete; Nacionalni neobvezni izrazi kvalitete);
 • Ekološkim znakom (ekološki proizvod EU).

 

Iznos i intenzitet potpore

Javna potpora odobrava se na period od pet godina u maksimalnom iznosu od 15.000 EUR ukupno, odnosno maksimalno 3.000 EUR godišnje.

Intenzitet javne potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Natječaj je otvoren, a prijave se mogu slati od 17. srpnja 2017. do 18. rujna 2017. godine.

Više informacija kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE