Javni poziv za kandidiranje manifestacija i/ili projekata za dodjelu potpora u 2018.godini – TZG Senja

1120

Turistička zajednica Grada Senja raspisala je Javni poziv za kandidiranje manifestacija i/ili projekata za dodjelu potpora u 2018. godini.
Predmet poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za sufinanciranje manifestacija i/ili projekata na području Grada Senja koji će biti sufinancirani iz Plana i programa rada TZG Senja za 2018. godinu.
Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su:
– Udruge
– Klubovi
– Pravne i fizičke osobe registrirane na području Grada Senja
Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju one pravne i fizičke osobe koje su podmirile sve obveze prema Turističkoj zajednici Grada Senja.
Sufinanciranje se ne odnosi na troškove održavanja skupština i sl., naknade za zaposlene i/ili slične honorare.
Prihvatljivi prijavitelji nisu vjerske zajednice ili političke stranke.
Ovaj Javni poziv odnosi se na projekte koji započinju i završavaju u 2018. godini ili na dio dugoročnih projekata čije se aktivnosti održavaju u 2018. godini.
Projekti se financiraju u maksimalnom iznosu od 50% ukupnog proračuna projekta, a odobrena sredstva se ne mogu koristiti za druge namjene. Provođenje izvršavanja projekta i trošenje sredstava nadzire TZG Senja. Sa svakom udrugom, klubom, pravnom ili fizičkom osobom koji će primiti potporu iz sredstava TZG Senja sklopit će se Ugovor te su dužni podnijeti pisano izvješće nakon završetka projekta. 50 % odobrenih sredstava isplatit će se po potpisivanju Ugovora, dok će se ostatak sredstava isplatiti nakon dostave dokaza o izvršenim obvezama iz Ugovora.
Projekti se prijavljuju isključivo na propisanom obrascu, uz opis aktivnosti i s dokazom o pravnom statusu nositelja projekta (preslika rješenja registracije udruge, kluba, preslike rješenja trgovačkog suda ili preslika obrtnice). Obrasce za prijavu projekata možete preuzeti na http://visitsenj.com ili u Uredu TZG Senja, Stara cesta 2, Senj.