LAG Natječaj za provedbu Mjere 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

2675

Lokalna akcijska grupa Lika objavljuje dana 10. svibnja 2022. godine šesti LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020. za provedbu Mjere 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima koja je usklađena s tipom operacije 6.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Predmet: dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelji/odgovorne osobe poljoprivrednih gospodarstava za početak poslovanja, koji imaju prebivalište, a u slučaju trgovačkog društva ili obrta i sjedište na području LAG-a LIKA (Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Udbina, Vrhovine, Gospić i Senj).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 3.056.840,00 HRK.

Visina potpore:

  • Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznik socijalnih doprinosa Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate iznosi 370.625,00 HRK.
  • Potpora korisniku kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 148.250,00 HRK.

Prihvatljivi korisnici i prihvatljive aktivnosti propisani su LAG Natječajem za provedbu Mjere 6.1.1.

Zahtjevi za potporu podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 01. lipnja 2022., a najkasnije do 11. srpnja 2022. na adresu:

 LAG LIKA

Budačka 12

53000 Gospić

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

LAG LIKA poziva sve zainteresirane prijavitelje na informativne radionice „Predstavljanje LAG natječaja iz Mjere 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ koje će se održati u sljedećim terminima:

 

Tekst natječaja:

LAG Natječaj M 6.1.1.

Prilozi:

Prilog I. – Dokumentacija prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu

Prilog II. – Popis proizvoda

Prilog III. – Izjava o radnom iskustvu

Prilog IV. – Specijalna punomoć

Prilog V. – Vodič za korisnike o definiciji mikro i malih poduzeća

Prilog VI. – Dokumentacija prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu

Prilog VII. – Kriteriji odabira

Prilog VIII – Obrazloženje kriterija odabira

 

Obrasci:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Poslovni plan

Obrazac C. Izjava o veličini

LRS LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.