LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 6.1.1. POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

3850

Lokalna akcijska grupa Lika objavljuje dana 10. ožujka 2020. godine treći LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020. za provedbu Mjere 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima koja je usklađena s tipom operacije 6.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Predmet: dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelji/odgovorne osobe poljoprivrednih gospodarstava za početak poslovanja, koji imaju prebivalište, a u slučaju trgovačkog društva ili obrta i sjedište na području LAG-a LIKA (Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Udbina, Vrhovine, Gospić i Senj).
Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 3.161.466,00 HRK.

Visina potpore:
Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznik socijalnih doprinosa Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate iznosi 370.625,00 HRK.
Potpora korisniku kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 148.250,00 HRK.
Prihvatljivi korisnici: mladi poljoprivrednici koji na dan podnošenja zahtjeva za potporu nemaju više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na jednom poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj, odnosno odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, a u slučaju trgovačkog društva mladi poljoprivrednik je odgovorna osoba isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu; te pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u standardnom ekonomskom rezultatu od 8.000 do 49.999 EUR.

* Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, Uprava za stručnu podršku u poljoprivredi i ribarstvu neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon 01. siječnja 2020. godine.

Uvjeti prihvatljivosti:

Projekt mora udovoljavati sljedećim uvjetima:
• biti usklađen s ciljevima i zadacima navedenim u LRS;
• rezultati projekta moraju biti financijski održivi;
• projekt se mora provoditi na području LAG obuhvata;
• Korisnik u poslovnom planu obavezno mora definirati ciljeve, koje je dužan ostvariti u okviru najmanje jedne od aktivnosti iz točke 3.2. ovog Natječaja, a koje se moraju odnositi na:
a) modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.
• provedba projektnih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja prijave projekta;

Prihvatljive aktivnosti:
1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016))
3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
4. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Zahtjevi za potporu podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 24. ožujka 2020., a najkasnije do 27. travnja 2020. na adresu:

LAG LIKA
Budačka 12
53000 Gospić

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

Pozivamo zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj da prate web i FB stranicu LAG-a kako bi se pravovremeno upoznali s vremenom održavanja radionica za Mjeru 6.1.1. na kojima će im biti objašnjeni uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje Zahtjeva za potporu isključivo putem e-pošte na adresu: lag-lika@lag-lika.hr

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je produžen te se Zahtjevi podnose do 27. svibnja 2020. godine.

Tekst natječaja:

1. IZMJENA LAG NATJEČAJA M 6.1.1. (21.04.2020.) 

LAG Natječaj M 6.1.1.

Prilozi:

Prilog I. – Dokumentacija prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu

Prilog II. – Popis poljoprivrednih proizvoda

Prilog III. – Izjava o radnom iskustvu

Prilog IV. – Specijalna punomoć

Prilog V. – Vodič za SME

Prilog VI. – Dokumentacija prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu

Prilog VII. – Kriteriji odabira

Prilog VIII – Obrazloženje kriterija odabira

Obrasci

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Poslovni plan

Obrazac C. Izjava o veličini

 

LRS LAG-a LIKA za razdoblje 2014. – 2020.