LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 6.3.1. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

5971

Lokalna akcijska grupa Lika objavljuje dana 14. svibnja 2018. godine prvi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020. za provedbu Mjere 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava koja je usklađena s tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Predmet: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a LIKA (Brinje, Donji Lapac, Gospić, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Senj, Udbina, Vrhovine).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 2.003.265,00 HRK

Visina javne potpore po projektu iznosi 111.292,50 HRK (15.000,00 EUR) koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Prihvatljivi korisnici: Mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

Uvjeti prihvatljivosti: Projekt mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • biti usklađen s ciljevima i zadacima navedenim u LRS;
 • rezultati projekta moraju biti financijski održivi;
 • projekt se mora provoditi na području LAG obuhvata;
 • nositelj projekta u poslovnom planu obavezno mora definirati ciljeve, koje je dužan ostvariti u okviru najmanje jedne od aktivnosti iz točke 3.2. ovog Natječaja, a koje se moraju odnositi na:
  • modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
  • povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.
 • ostvarenje cilja „povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata“ mjeri se usporedbom SO-a iz Potvrde o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva, izdane od Savjetodavne službe;
 • provedba projektnih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja prijave projekta;
 • projektne aktivnosti moraju se provoditi u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva.

Prihvatljive aktivnosti:
1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala;
2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva;
3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta;
4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme;
5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada;
6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva;
9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 28. svibnja 2018., a najkasnije do 29. lipnja 2018. na adresu:

LAG LIKA
Budačka 12
53000 Gospić

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG natječaj održati će se radionice na sljedećim lokacijama:

Pozivamo zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj da se odazovu radionicama kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: laglikanatjecaji@gmail.com.

Tekst LAG Natječaja:

LAG_natječaj_M_6.3.1

Prilozi:

Prilog I. Natječajna dokumentacija

Prilog II. Popis proizvoda

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV. – Kriteriji odabira

Obrasci:

Obrazac A.Prijavni obrazac

Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio

Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio

Obrazac C. Izjava o veličini

Obrazac D. FADN kalkulator

Obrazac E. Zaposlenici

 

LRS LAG-a LIKA 2014-2020

LAG natjecaj 6.3.1._Prezentacija