LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 6.4.1. „RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA“

1961

Temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020. Lokalna akcijska grupa Lika objavljuje dana 21. lipnja 2021. godine LAG Natječaj za provedbu Mjere 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ koja je usklađena s tipom operacije 6.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Predmet natječaja je dodjela potpore male vrijednosti – de minimis potpore za provedbu Mjere 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ koji je sukladan tipu operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« (u daljnjem tekstu: Mjere 6.4.1), za korisnike koji imaju sjedište na području LAG obuhvata.

Svrha natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Kako bi bio prihvatljiv na ovom LAG Natječaju korisnik mora, između ostalog propisanog LAG Natječajem, biti registriran kao OPG, obrt, trgovačko društvo ili zadruga; imati sjedište na području LAG obuhvata (Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Udbina, Vrhovine, Gospić i Senj); biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana od dana podnošenja Zahtjeva za potporu i imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu; imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske; biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za djelatnost koja je predmet ulaganja.

Raspoloživa sredstva: 293.601,45 HRK.

Visina javne potpore:

Ukupni iznos projekta ne smije biti veći od 250.000,00 EUR (s PDV-om).

Najviši iznos javne potpore je 35.000,00 EUR

Najniži iznos javne potpore je 3.500,00 EUR.

Intenzitet javne potpore:

 • do 70% prihvatljivih troškova

Korisnik može podnijeti Zahtjev za potporu za ulaganja u jednom od sljedećih sektora:

 1. prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, marketing se mora odnositi na predmet prerade
 2. usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
  • usluge u poljoprivrednim djelatnostima
  • usluge u šumarskim djelatnostima
  • usluge u veterinarskim djelatnostima
  • usluge u društvenim djelatnostima
  • intelektualne usluge
 3. tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 4. turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

 

Zahtjevi za potporu podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 06. srpnja 2021., a najkasnije do 06. kolovoza 2021. na adresu:

LAG LIKA, Budačka 12, 53000 Gospić

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

Za potrebe informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG natječaj održati će se radionice na sljedećim lokacijama:

Pozivamo zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj da se odazovu radionicama kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje Zahtjeva za potporu isključivo putem e-pošte na adresu: lag-lika@lag-lika.hr

 

Tekst natječaja:

LAG Natječaj M 6.4.1.

Prilozi koji su sastavni dio natječaja:

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Posebna punomoć

Prilog IV. – Vodič za SME

Prilog V. – Uputa – MGIOR

Prilog VI. – Maksimalni iznosi troškova

Prilog VII. – Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog VIII.- Kriterij odabira

 

Obrasci koji su sastavni dio natječaja*:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave

Obrazac C. Poslovni plan (opisni dio)

Obrazac D. Izjava o veličini

Obrazac F. – Izjava (de minimis potpora)

Obrazac G. Zaposlenici

*Svi korisnici obvezni su ispuniti sve obrasce

LRS LAG-a LIKA za razdoblje 2014. – 2020

Prezentaciju sa informativne radionice preuzmite OVDJE.