LAG Natječaj za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

1450

Lokalna akcijska grupa Lika objavljuje dana 10. svibnja 2022. godine peti LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020. za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koja je usklađena s tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Predmet: Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a LIKA (Brinje, Donji Lapac, Gospić, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Senj, Udbina, Vrhovine).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 1.582.194,64 HRK

Najniži iznos javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore za Mjeru 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17) iz Priloga VIII. Natječaja te iznosi:

a) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u i VI. skupinu (Karlobag, Plitvička Jezera, Rakovica, Gospić, Senj)

b) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u , II., III. i IV. skupinu.(Brinje, Donji Lapac, Gračac, Lovinac, Perušić, Udbina, Vrhovine)

Prihvatljivi korisnici i prihvatljive aktivnosti propisane su LAG Natječajem za provedbu Mjere 7.4.1.

Zahtjev za potporu podnosi se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 10. lipnja 2022. godine, a najkasnije do 09. rujna 2022. godine na adresu:

 LAG LIKA

Budačka 12

53000 Gospić

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za potporu isključivo putem e-pošte adresu: lag-lika@lag-lika.hr. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno.

LAG LIKA poziva sve zainteresirane prijavitelje na informativnu radionicu „Predstavljanje LAG natječaja iz Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koja će se održati u Gospiću u sljedećem terminu:

Tekst natječaja:

LAG Natječaj M 7.4.1.

Prilozi:

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu

Prilog II – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III – Opis projekta

Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V – Uputa MZOIE

Prilog VI – Izjava korisnika o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. – Izjava korisnika o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX – Kriteriji odabira

Obrasci:

Obrazac A. – Prijavni obrazac

Obrazac B. – Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore

LRS LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.