Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor biljne proizvodnje

1020

PREDMET NATJEČAJA

Predmet Natječaja je dodjela sredstava sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 37/17 i 9/18) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava«, sektor biljne proizvodnje.

Svrha Natječaja je je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru biljne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 360.000.000,00 HRK od čega:

– 70.000.000,00 kuna za ulaganja u proizvodnju šećerne repe

– 70.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor vinogradarstva

– 200.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor ratarstva (uključujući industrijsko, ljekovito, začinsko i aromatično bilje)

– 20.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Natječaja.

 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Prihvatljivi korisnici su:

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Svaki korisnik mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti korisnika propisane Pravilnikom i ovim Natječajem.

Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi korisnici unutar ovog Natječaja.

Mladi poljoprivrednik može podnijeti zahtjev za potporu kao nositelj/odgovorna osoba samo jednog poljoprivrednog gospodarstva.

Proizvođačke organizacije ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji korisnik mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose). Doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje mogu biti plaćeni po bilo kojoj osnovi. Korisnik mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore.

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovog Natječaja.

Korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva za projekte u sektoru:

 1. vinogradarstva, cvijeća i ukrasnog bilja – najmanje 6.000 EUR
 2. ratarstva, industrijskog bilja, ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja – najmanje 8.000 EUR.

U slučaju zajedničkih projekata koji se provode u sektoru vinogradarstva, cvijeća i ukrasnog bilja svaki partner zajedničkog projekta mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR.

U slučaju zajedničkih projekata koji se provode u sektoru ratarstva, industrijskog bilja, ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja svaki partner zajedničkog projekta mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 8.000 EUR.

Tijekom provedbe projekta i u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate korisnik ne smije smanjiti ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva ispod 6.000 EUR, odnosno 8.000 EUR, ovisno o sektoru ulaganja.

Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca.

Korisnici koji su obveznici poreza na dobit u prethodnom razdoblju (izuzev mladih poljoprivrednika i proizvođačkih organizacija osnovanih u 2017. ili 2018. godini te korisnika početnika koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ne posjeduju financijske izvještaje), moraju u skladu s kriterijima i financijskim pokazateljima iz Priloga 14 ovog Natječaja ostvariti najmanje 6 bodova. Zahtjev za potporu koji sukladno Prilogu 14 bude ocijenjen nezadovoljavajućom ocjenom, odbija se.

 

Za ulaganja vezana uz proizvodnju šećerne repe korisnik mora imati sklopljen Ugovor o proizvodnji i otkupu šećerne repe sa šećeranom.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

U sklopu ovog Natječaja prihvatljivi su projekti za ulaganja u sektore:

 1. ratarstvo (pšenica, kukuruz u zrnu, ječam, raž, zob, šećerna repa, ostale žitarice (kukuruz kokičar, pravi pir, tritikale, proso, sirak, heljda, kvinoa, amarant, šćir, čija))
 2. vinogradarstvo (podizanje novih vinograda, restrukturiranje vinograda stolnih kultivara)
 3. industrijsko bilje (duhan, uljana repica, suncokret, soja, ostale uljarice (tikva uljarica, konoplja, šafranika, podlanak, lanik, sezam), ostalo industrijsko bilje (cikorija, lan, hmelj, ricinus, gorušica, mak))
 4. ljekovito, začinsko i aromatično bilje (kamilica, lavanda, smilje, menta, kadulja, ružmarin, kapari, lovor, bosiljak, kopar, anis, origano, korijandar, mažuran, estragon, miloduh, stolisnik, divlji komorač, timijan, sljez, stevija, melisa-matičnjak, neven, buhač, gavez, kopriva, pelin, ehinacea, boražina)
 5. cvijeće i ukrasno bilje (na otvorenom, u plastičnim tunelima, u zaštićenim prostorima).

Opći uvjeti prihvatljivosti projekta

Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti projekta za koji se traži sufinanciranje:

 1. provodi se na području Republike Hrvatske
 2. odnosi se na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje, a koji su navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
 3. nije u sektoru pčelarstva
 4. nije namijenjen usklađivanju sa standardima Europske unije osim:
 1. ako zakonodavstvo Europske unije nametne nove standarde, korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 12 mjeseci od dana kada su oni postali obvezni za poljoprivredno gospodarstvo ili
 2. ako projekt provodi mladi poljoprivrednik koji po prvi put uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo kao nositelj gospodarstva/odgovorna osoba koji može podnijeti zahtjev za potporu za ulaganja namijenjena dostizanju standarda Europske unije koja se odnose na poljoprivrednu proizvodnju, uključujući sigurnost na radu unutar najviše 24 mjeseca od datuma uspostavljanja gospodarstva odnosno od trenutka kada je postao nositelj poljoprivrednog gospodarstva
  1. ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna korisnik je dužan izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta u skladu s točkom 13.4 ovog Natječaja
  2. ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo
  3. nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ukoliko je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere.

Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte

Zajednički projekti prihvatljivi su u svim sektorima navedenim u točki 3. ovog Natječaja.

Zajedničkim projektom smatraju se ulaganja provedena od strane 2 (dva) ili više vlasnički i upravljački neovisnih partnera uključenih u pripremu i provedbu jednog projekta, s time da:

 1. a) predmet i rezultat zajedničkog projekta koji nastane provedbom zajedničkog projekta koriste svi partneri zajedničkog projekta
 2. b) partneri sklapaju Partnerski sporazum u kojem definiraju jednog partnera koji će biti nositelj zajedničkog projekta (korisnik), način realizacije i financiranja zajedničkog projekta i način korištenja predmeta ulaganja koji nastane realizacijom zajedničkog projekta od strane svih partnera zajedničkog projekta.

Korisnik početnik ne može biti nositelj zajedničkog projekta.

Ulaganja u kupnju kombajna i/ili samohodnog čistača šećerne repe prihvatljiva su u sklopu zajedničkog projekta za površine pod šećernom repom veće od 40 hektara.

Proizvodnja šećerne repe na površini većoj od 40 hektara podrazumijeva ukupne površine pod šećernom repom nositelja i svih partnera u zajedničkom projektu navedene u Ugovoru o proizvodnji i otkupu šećerne repe sa šećeranom.

Ugovor o proizvodnji i otkupu šećerne repe sa šećeranom mora biti sklopljen za nositelja i sve partnere u zajedničkom projektu.

 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA

Svi troškovi projekta moraju biti u skladu s općim uvjetima prihvatljivosti troškova. Opći uvjeti prihvatljivosti troškova primjenjuju se kumulativno.

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova su:

 1. troškovi su prihvatljivi sukladno Listi prihvatljivih troškova iz Priloga 9 ovog Natječaja
 2. povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta
 3. stvarnost nastanka kod korisnika
 4. izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga
 5. dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti
 6. usklađenost s pravilima javne nabave, ako je primjenjivo
 7. usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo
 8. usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije
 9. provedba na području Republike Hrvatske i
 10. usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

 

Uvjeti prihvatljivosti troškova primjenjivi u određenom projektu utvrđuju se u ugovoru o financiranju.

Prihvatljivi troškovi su:

 1. prihvatljivi opći troškovi
 2. prihvatljivi nematerijalni troškovi i
 3. prihvatljivi materijalni troškovi.

Prihvatljivi opći troškovi su:

 1. troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
 2. troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

 1. troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna
 2. troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna i
 3. troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

 

Neprihvatljivi troškovi su:

 1. porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 2. drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 3. kamate
 4. rabljena poljoprivredna mehanizacija, oprema i gospodarska vozila
 5. svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije
 6. troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 7. troškovi vlastitog rada
 8. operativni troškovi
 9. kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, kupnja životinja, kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja
 10. troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 11. nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi
 12. plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika korisnika
 13. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i
 14. plaćanje u gotovini.

 

VISINA I INTENZITET POTPORE

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 300.000 EUR.

Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi 100.000 EUR.

Najviša vrijednost potpore za zajedničke projekte iznosi 300.000 EUR, osim u slučaju ulaganja u kupnju kombajna i/ili samohodnog čistača šećerne repe za površine pod šećernom repom veće od 40 hektara kada može iznositi do 600.000 EUR.

Vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu. Korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR kao i korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga, mogu ostvariti potporu do najviše 100.000 EUR.

 

UVJETI I VISINA POTPORE ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:

 • nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti)
 • posjeduje stručna znanja i vještine u skladu s člankom 33. stavkom 6. točkom c. Pravilnika
 • po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu na istom gospodarstvu.

Mladi poljoprivrednik je i pravna osoba – trgovačko društvo kod koje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu odgovorna osoba trgovačkog društva ispunjava uvjete mladog poljoprivrednika fizičke osobe, a ujedno je i vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala trgovačkog društva.

Status mladog poljoprivrednika ne mogu ostvariti:

 • pravne osobe koje nisu registrirane kao trgovačka društva (zatvori, zadruge, škole i sl.)
 • proizvođačke organizacije i zajednički projekti.

Cjeli natječaj možete pogledati ovdje kao i priloge Prilozi 1 Prilozi 2