Natječaj za provedbu podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“

808

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju početkom travnja objavila je  Natječaj za provedbu podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Predmet natječaja

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjere 17 „Upravljanje rizicima“, podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ (u daljnjem tekstu: Podmjera 17.1) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 29/18, u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Svrha natječaja je dodjela potpore za prihvatljive troškove.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno članku 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013. Proizvođačke organizacije nisu prihvatljivi korisnici za potporu u okviru ove podmjere.

Uvjeti prihvatljivosti police osiguranja

Polica osiguranja je prihvatljiva ako:

a) je korisnik u polici osiguranja naveden kao osiguranik čija poljoprivredna proizvodnja je osigurana policom osiguranja;

b) se odnosi na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru o funkcioniranju Europske uniji koji sadrži popis iz članka 38. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 202 (2016)) na kojemu se nalaze poljoprivredni proizvodi za čiju proizvodnju je moguće ugovoriti osiguranje osim proizvoda ribarstva i akvakulture, a koji je naveden u Prilogu 3 ovoga natječaja

c) je biljna proizvodnja (površine s kulturama) evidentirana u evidenciji sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (ARKOD sustav)

d) je stočarska proizvodnja evidentirana u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu (u daljnjem tekstu: JRDŽ) i drugim relevantnim registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede

e) pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika, i to:

  • nepovoljnih klimatskih prilika
  • bolesti životinja (Prilog 4 Natječaja)
  • zaraze organizmima štetnim za bilje
  • okolišnih incidenata i/ili
  • mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Europske unije

f) gubitak poljoprivredne proizvodnje može nastati i zbog gubitka kvalitete proizvoda kao posljedice osiguranih rizika iz točke e);

g) pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20% prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje;

h) je korisnik platio najmanje 30% premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

Visina i intenzitet potpore

Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 € u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni.

Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

Rokovi za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore

Zahtjev za isplatu potpore može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 16. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 31. prosinca 2018. godine do 12:00 sati za 2018. godinu.

Za svaku sljedeću godinu zahtjevi za isplatu potpore će se podnosit tijekom cijele godine.

 

Tekst natječaja i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: https://www.apprrr.hr/podmjera-17-1-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka/