Objavljen nacionalni natječaj za podmjeru 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

1036

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 28. lipnja 2018. godine objavila je 3. nacionalni Natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Predmet ovoga Natječaja je dodjela sredstava u skladu s Pravilnikom o provedbi tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ i tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha ovog Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 279.000.000,00 HRK.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

 • Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, organizacijskih oblika:

a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo;

b) obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;

c) trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) i

d) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

 • Za obrt poljoprivreda mora biti glavna (pretežita) djelatnost u obrtnom registru počevši od podnošenja Zahtjeva za potporu do najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate potpore;
 • Za trgovačko društvo poljoprivreda mora biti glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku počevši od podnošenja Zahtjeva za potporu do najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate potpore;
 • Nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva ne može se promijeniti do izvršenja konačne isplate i mora ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate, osim u slučajevima više sile ili izvanrednim okolnostima sukladno članku 2., stavak 2. Uredbe EU 1306/2013., a poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednika i baviti se poljoprivrednom proizvodnjom najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate iz ovog tipa operacije;
 • Kod podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik je dužan dostaviti potvrdu iz koje je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iskazana u ukupnom SO poljoprivrednog gospodarstva;
 • Korisnik prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske;
 • Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik;
 • Korisnik mora biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014;
 • U trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate i najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora imati prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI AKTIVNOSTI

Prihvatljive aktivnosti su:

 1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja;
 2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;
 3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta;
 4. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme;
 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada;
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU i
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

POSLOVNI PLAN

 • Korisnik je dužan izraditi poslovni plan sukladno predlošku koji je sastavni dio Zahtjeva za potporu;
 • Korisnik u poslovnom planu obavezno mora definirati početno stanje gospodarstva te planirane ciljeve koje će ostvariti u okviru najmanje jedne od prihvatljivih aktivnosti iz poglavlja 4. točke 1. ovoga Natječaja, a koje se moraju odnositi na:
 1. modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
 2. povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.
 • Provedbu aktivnosti navedenih u poslovnom planu korisnik mora započeti u roku od devet (9) mjeseci od datuma sklapanja Ugovora o financiranju.

BROJ PROJEKATA PO KORISNIKU

 • Isti (jedan) korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja;
 • Korisnik može samo jednom u programskom razdoblju 2014. – 2020. ostvariti potporu iz tipa operacije 6.3.1.

VISINA POTPORE

 • Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava kao početna potpora za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu;
 • Potpora po korisniku iznosi 15.000 eura.

ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 30. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 13. prosinca 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 30. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 13. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.

Tekst natječaja i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/