Od 1. rujna kreću mikro i mali zajmovi za poljoprivrednike

941

Ministarstvo poljoprivrede, u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), pokrenulo je financijske instrumente, Mikro i Male zajmove za ruralni razvoj, u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., koji se sufinanciraju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Mikro i Mali zajmovi namijenjeni su poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda te subjektima koji djeluju u sektoru šumarstva, u sljedećim tipovima operacija:

 • 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava;
 • 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš;
 • 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije;
 • 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima;
 • 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije;
 • 6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima;
 • 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko uzgojnim radovima;
 • 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva.

Mikro i Malim zajmovima moguće je financirati i troškove koji nisu prihvatljivi za bespovratna sredstva (kao što su primjerice kupnja živih životinja, jednogodišnjeg bilja, rabljene opreme, obrtna sredstva), a glavne značajke zajmova su:

MIKRO ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

 • Ciljana skupina: mikro, mali subjekti gospodarstva;
 • Namjena zajmova: investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30 % ukupnog iznosa zajma;
 • Iznos u eurima: 1.000 – 25. 000 (isplate krajnjim primateljima vršiti će se u kunama);
 • Naknada za obradu zahtjeva: ne naplaćuje se krajnjim primateljima;
 • Druge naknade i uvjeti: nema naknade za rezervaciju sredstava;
 • Kamatna stopa: 0,5 % i 1,0 %; ovisno o razvijenosti JLS ulaganja; 0,1 % za mljekarski sektor;
 • Rok korištenja: 6 mjeseci;
 • Poček: do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine;
 • Rok i način otplate: do 5 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata glavnice i kamate;
 • Instrument osiguranja: zadužnice poslovnog subjekta/ vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika;
 • Državna potpora: de minimis; u skladu s Aneksom II Uredbe (EU) br. 1305/2013.

 

MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

 • Ciljana skupina: mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva;
 • Namjena zajmova: investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30 % ukupnog iznosa zajma;
 • Iznos u eurima: 25.00150. 000 (isplate krajnjim primateljima vršiti će se u kunama);
 • Naknada za obradu zahtjeva: ne naplaćuje se krajnjim primateljima;
 • Druge naknade i uvjeti: nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nema vlastitog učešća;
 • Kamatna stopa: 0,5 % i 1,0 %; ovisno o razvijenosti JLS ulaganja; 0,1 % za mljekarski sektor;
 • Rok korištenja: 6 mjeseci;
 • Poček: do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine;
 • Rok i način otplate: do 10 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata glavnice i kamate;
 • Instrument osiguranja: zadužnice poslovnog subjekta/ vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika;
 • Državna potpora: de minimis; u skladu s Aneksom II Uredbe (EU) br. 1305/2013.

HAMAG-BICRO raspisao je Program Mikro i Malih zajmovi za ruralni razvoj, a prvi zahtjevi za zajam podnose se od 1. rujna 2018. godine. Programi su otvoreni do 31. prosinca 2020. godine, a zahtjevi će se uzimati u obradu prema datumu zaprimanja.

Detaljnije informacije možete preuzeti na sljedećem linku: https://ruralnirazvoj.hr/od-1-rujna-krecu-najpovoljniji-krediti-za-poljoprivrednike-raspisan-program-mikro-i-malih-zajmova/