Pitanja i odgovori – 6.1.1.

1826

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje Zahtjeva za potporu isključivo putem e-pošte na adresu: lag-lika@lag-lika.hr

S ciljem jednakog tretmana, LAG LIKA ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost potencijalnog korisnika, projekta, određenih aktivnosti, i pojedinih vrsta ulaganja i troškova.

Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.lag-lika.hr

U slučaju izmjene ili ispravka LAG natječaja, odgovori objavljeni prije izmjene ili ispravka LAG natječaja smatraju se ništetnim ako su u suprotnosti s objavljenom izmjenom ili ispravkom LAG natječaja.

Pitanja u vezi provedbe projekta i isplate projekta za projekte koje je LAG LIKA odabrao na LAG natječaju, korisnik postavlja elektroničkim putem na e-poštu leader@apprrr.hr. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno/formulirano uz obveznu naznaku naziva projekta i LAG natječaja na kojemu je projekt odobren.

_________________________________________________________________

PITANJA I ODGOVORI temeljem LAG Natječaja za provedbu Mjere 6.1.1. POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

Referentna oznaka 361100

1. PITANJE:

Poštovani,
Na Vašim stranicama sam vidjela da je otvoren natječaj za mlade poljoprivrednike.
Naime, nositeljica sam gospodarstva i to mi je jedino zanimanje, plaćam obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ekonomska veličina gospodarstva mi je 12.797 eura, kako sam poljoprivrednik početnik treba mi pomoć u nabavi domaćih životinja i mehanizacije a vidim da ispunjavam uvjete za ovu mjeru, jedino što mi je gospodarstvo i mjesto stanovanja na području grada Otočca, a koliko sam vidjela nije na popisu kod iste mjere.
Moje pitanje glasi: da li se mogu prijaviti ili mi sa ovog područja nismo obuhvaćeni za istu mjeru?
U nadi da ćete mi odgovoriti na moje pitanje, primite srdačan pozdrav.

ODGOVOR:

Sukladno LAG Natječaju za provedbu Mjere 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“, referentna oznaka: 361100, predmet LAG Natječaja je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelji/odgovorne osobe poljoprivrednih gospodarstava za početak poslovanja, koji imaju prebivalište, a u slučaju trgovačkog društva ili obrta i sjedište na području LAG-a LIKA (Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Udbina, Vrhovine, Gospić i Senj).
Obzirom da se grad Otočac ne nalazi na području obuhvata LAG-a LIKA, niste prihvatljiv korisnik za prijavu na ovaj natječaj.

2. PITANJE:

Poštovani,
molim Vas da mi objasnite za Mjeru 6.1.1. za iznos 148.250,00 kn da li osoba može biti u stalnom radnom odnosu i molim Vas da mi kažete tko piše projekte za mjere?

ODGOVOR:

Potpora za korisnika kojemu poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 148.250,00 HRK. Dakle, ovaj iznos potpore može koristiti i korisnik koji je u stalnom radnom odnosu.
Za pisanje prijava projekata možete se obratiti stručnjacima (konzultantima) pri čemu njihove usluge mogu iznositi najviše 5.930,00 HRK traženog iznosa potpore, a sve sukladno LAG Natječaju za provedbu ove Mjere.

3. PITANJE:

Poštovani,

Zanima me unutar natječaja 6.1.1 ‘Potpora mladim poljoprivrednicima’ koji je otvoren na stranicama LAG-a Like 10. ožujka 2020.— je li prihvatljivo ulaganje u rabljenu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu?

Hvala.

ODGOVOR:
Navedeno je prihvatljivo.

4. PITANJE:

Pozdrav,

da li je limitiran iznos za kupovinu poljoprivrednog zemljišta?

U nekim natječajima kupovina zemljišta zna biti ograničena na 10% vrijednosti projekta, a ovdje to nisam uspjela iščitati.

Hvala na odgovoru.

ODGOVOR:
Navedeno nije limitirano natječajem.

5. PITANJE:

Poštovani,
Molim pojašnjenje uvjeta o stručnoj osposobljenosti u natječaju 6.1.1 za mlade poljoprivrednike.
Mlada osoba koja bi preuzela OPG je šumarske struke i nije bila član tog OPG-a, da li je prihvatljiv korisnik? Kako dokazati 2 godine iskustva u tom slučaju. Osoba je naravno obitelji pomagala u poljoprivredi od kako zna za sebe.
Hvala!

ODGOVOR:

Sukladno LAG Natječaju, točka 2.1. Prihvatljivost korisnika – ako pri podnošenju zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik nije nositelj/odgovorna osoba obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili obrta, u obvezi je dostaviti potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva iskazanoj u ukupnom SO za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt koje će preuzeti. U tom slučaju, mladi poljoprivrednik je u obvezi u cijelosti preuzeti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za koje je dostavio potvrdu te dostaviti novu potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva iskazanoj u ukupnom SO za preuzeto poljoprivredno gospodarstvo najkasnije pri podnošenju zahtjeva za isplatu prve rate, ali ne kasnije od devet mjeseci nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava.

Ako kod podnošenja Zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik nije nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a ili obrta) u Upisniku poljoprivrednika, mora prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu priložiti pisani dokaz u kojem su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva između trenutnog nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva i mladog poljoprivrednika

Mladi poljoprivrednici moraju imati odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a najkasnije kod podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate, ali ne kasnije od 36 mjeseci od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava i pod uvjetom da su te potrebe navedene u poslovnom planu i to jedno od navedenih:
a) diplomski ili preddiplomski studij iz agronomskog ili veterinarskog smjera
b) završenu srednju školu iz područja poljoprivrede ili veterine
c) radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje dvije godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju.

Shodno navedenom, osoba je prihvatljiv korisnik ukoliko udovoljava i ostalim kriterijima prihvatljivosti sukladno LAG Natječaju, a radno iskustvo u trajanju od najmanje dvije godine može steći za vrijeme provedbe projekta budući da provedba projekta može trajati maksimalno 36 mjeseci od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava.

6. PITANJE:

Poštovani,
Molimo pojašnjenje tumačenja vezano uz ekonomsku veličinu gospodarstva. U tekstu natječaja nigdje ne stoji da se gledaju samo površine upisane u ARKOD prije 01.01.2020, dok u jednom od odgovora na pitanje to navodite kao kriterij.
Moramo napomenuti da taj uvjet nema apsolutno nikakvog smisla. Radi se o mladim poljoprivrednicima koje se ograničava na 24 mjeseca najviše držanja OPG-a. Zašto ne bi bilo moguće da korisnici ekonomsku veličinu steknu nakon 01.01. Ovdje se ne radi kao u drugim natječajima o mogućnosti umjetno stvorenih uvjeta i bespotreban je ovaj kriterij budući da je cilj da se mladi počnu baviti poljoprivredom. Ovakvim kriterijima stopira se sve koji imaju OPG duže od 24 mjeseca, i sve koji su otvorili novi OPG. Znači prihvatljiv je samo značajno smanjeni podskup korisnika. Ako se već išlo na ovakve kriterije moglo se bodovati dužinu otvaranja OPG-a.

Iz gore navedenoga proizlazi sljedeće pitanje:
Korisnik je otvorio OPG u 2019., u 2019. su upisane i površine u arkod. Međutim krave koje nose većinu ekonomske veličine su upisane u JRDŽ nakon 01.01.2020. Da li je korisnik prihvatljiv za prijavu na natječaj?

ODGOVOR:

Sukladno LAG Natječaju za Mjeru 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“, u točci 2.1. Prihvatljivost korisnika, dio Potvrda EVPG stoji sljedeće:
Prilikom izrade Izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva sve proizvodne jedinice koje predstavljaju utvrđeni ulazni prag za potporu (SO) poljoprivrednog gospodarstva za koje korisnik traži potporu moraju biti upisane u odgovarajuće registre sukladno propisima.
Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, Uprava za stručnu podršku u poljoprivredi i ribarstvu neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon 01. siječnja 2020. godine.
Pčelari i ostali poljoprivrednici koji nisu imali do stupanja na snagu Zakona o poljoprivredi (NN br. 118/18; u daljnjem tekstu: Zakon) obvezu upisa u Upisnik poljoprivrednika, da bi bili prihvatljivi na ovom natječaju moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika u skladu s člankom 118. Zakona do dana podnošenja Zahtjeva za potporu, te su pri tome obvezni dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva, odnosno imaju li ekonomske resurse do 01. siječnja 2020. godine.

7. PITANJE:

Poštovani,
da li završena srednja škola sa zvanjem šumarski tehničar zadovoljava uvjete stručnog znanja i vještina po ovom natječaju (navedenih u točki 2.1.8) budući da je šumarstvo dio poljoprivrede?

ODGOVOR:

Navedeno zvanje ne zadovoljava uvjete stručnog znanja i vještina za Mjeru 6.1.1.

Osoba je prihvatljiv korisnik ukoliko udovoljava i ostalim kriterijima prihvatljivosti sukladno LAG Natječaju, a odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti može steći najkasnije kod podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate, ali ne kasnije od 36 mjeseci od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava i pod uvjetom da su te potrebe navedene u poslovnom planu i to jedno od navedenih:
a) diplomski ili preddiplomski studij iz agronomskog ili veterinarskog smjera
b) završenu srednju školu iz područja poljoprivrede ili veterine
c) radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje dvije godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju.

8. PITANJE:

Poštovani,
Imamo pitanje vezano uz KRITERIJ ODABIRA BR. 8 – „Aktivnosti iz poslovnog plana doprinose očuvanju okoliša (ublažavanje klimatskih promjena)“. U obrazloženju između ostaloga stoji da će se bodovi dodijeliti za kupnju novih strojeva i/ili opreme.
Da li se prema navedenom dobivaju bodovi ako se od opreme kupi nova roto kosa, a traktor nije predmet nabave jer ga OPG već posjeduje?
Koliko razumijemo prema objašnjenju to je dozvoljeno i za kupnju nove kose bi se trebali dobiti bodovi i u slučaju da se traktor ne kupuje, budući da je sve što se nabavlja novo. Molimo potvrdu da je to tako.

ODGOVOR:

Navedeno je točno.

9. PITANJE:

Poštovani,
glede sljedećeg: “Ako u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik koji podnosi poslovni plan za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt nije postavljen kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, zahtjev za potporu podnosi mladi poljoprivrednik”, možete li pojasniti u kojem smislu zahtjev podnosi mladi poljoprivrednik? Znači li to da sve obrasce koji su u Natječajnoj dokumentaciji (obrazac A i B) potpisuje mladi poljoprivrednik ili se u obrazac A popunjavaju podaci o mladom poljoprivredniku?
Ukoliko će mladi poljoprivrednik naknadno preuzeti OPG, tko dostavlja Potvrdu porezne o nepostojanju duga?

ODGOVOR:

Natječajnu dokumentaciju potpisuje mladi poljoprivrednik. U obrascu A, I.1. OSNOVNI PODACI O KORISNIKU, upisuju se podaci za OPG koji mladi poljoprivrednik planira preuzeti, dok se od dijela MLADI POLJOPRIVREDNIK – pitanja I.1.22. do I.2.1. upisuju podaci mladog poljoprivrednika.
Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga treba glasiti na fizičku osobu MLADOG POLJOPRIVREDNIKA koji podnosi zahtjev za potporu.

10. PITANJE:

Poštovani,
da li je ograničen iznos za kupnju rabljenog traktora (kao što je u nekim nacionalnim natječajima)?

ODGOVOR:

Nije ograničeno.

11. PITANJE:

Pozdrav,
pod operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva se navodi da je prihvatljiv trošak bruto plaće zaposlenih, a pod prihvatljive aktivnosti stoji da je neprihvatljiv trošak vlastitog rada.
Da li je prema tome prihvatljiv trošak bruto plaće nositelja ili se trošak bruto plaće odnosi na neku novu osobu koja bi se zaposlila na OPG?
Hvala

ODGOVOR:

Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva se odnosi na dohodak, plaću, doprinose zaposlenih i knjigovodstvene usluge vezano uz poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, izradu projektne dokumentacije (izrada projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka – konzultanta).
Vlastiti rad podrazumijeva npr. samostalno obavljanje građevinskih radova na gospodarstvu. Takav trošak nije prihvatljiv.

12. PITANJE:

Pozdrav,
Recite nam molim vas hoće li biti malo produžen vaš natječaj zbog ove situacije. Imamo par ljudi sa projektima, ali su problemi sa dizanjem ekonomske veličine gospodarstva, a dijelom i sa poreznom.

ODGOVOR:

Krajnji rok za podnošenje prijave na LAG natječaj za mjeru 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima je produžen do 27. svibnja 2020. godine.
Obavijest o izmjeni LAG Natječaja dostupna je ovdje: https://lag-lika.hr/news/prva-izmjena-lag-natjecaja-za-provedbu-mjere-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima/.

13. PITANJE:

Poštovani,
Budući da je općina Udbina, iz koje dolaze potencijalni prijavitelji još uvijek u karanteni uzrokovanoj koronavirusom, a koja je dio vašeg LAG-a, molimo vas, u cilju jednakog tretmana prema svim prijaviteljima, produljenje natječaja koji bi trebao trajati do 27.4.2020.

ODGOVOR:

Krajnji rok za podnošenje prijave na LAG natječaj za mjeru 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima je produžen do 27. svibnja 2020. godine.
Obavijest o izmjeni LAG Natječaja dostupna je ovdje: https://lag-lika.hr/news/prva-izmjena-lag-natjecaja-za-provedbu-mjere-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima/.

14. PITANJE:

Poštovani,
ukoliko se iz sredstava projekta planira kupovina poljoprivrednog zemljišta, da li je u trenutku podnošenja Zahtjeva potrebno već znati i čestice koje se planiraju kupovati. Odnosno da li je moguće naknadno izmijeniti planirane čestice?

Razdoblje od predaje zahtjeva do konačne odluke je relativno dugo te može doći do odustajanja od strane prodavatelja zemljišta (više ne želi prodati, pojavi se novi kupac ili neki drugi razlog).

ODGOVOR:

Korisnik nije dužan navesti točnu katastarsku česticu poljoprivrednog zemljišta koje planira kupiti već katastarsku općinu, potrebnu površinu poljoprivrednog zemljišta i planirani trošak za kupnju poljoprivrednog zemljišta.

15. PITANJE:

Je li u LAG Natječaju za Mjeru 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima prihvatljiva kupnja opreme za preradu kao što su npr. mašine za mljevenje mesa, pasirke za proizvodnju sokova/džemova, kotlovi za proizvodnju sira i sl.?
Dakle, oprema koja je potrebna za preradu proizvoda.

ODGOVOR:

U Mjeri 6.1.1. jedna od prihvatljivih aktivnosti je i kupnja opreme za objekte u kojima se obavlja prerada proizvoda iz vlastite proizvodnje koji su navedeni u Prilogu I. Ugovora o EU i gdje je proizvod koji je rezultat prerade naveden u Prilogu I. Ugovora o EU.