PITANJA I ODGOVORI – 7.4.1.

829

Pitanja s jasno naznačenom referencom na LAG Natječaj za provedbu Mjere 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: lag-lika@lag-lika.hr

S ciljem jednakog tretmana, LAG LIKA ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti.
Potencijalni nositelji projekta mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati ime i prezime osobe, koja ga postavlja te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.lag-lika.hr u roku od osam (8) dana od dana postavljenog pitanja.

 PITANJA I ODGOVORI temeljem LAG Natječaja za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Referentna oznaka: 274100

  1. Pitanje:

U tekstu natječaja 7.4.1. u točki 1.3. stoji da je ‘Najviša ukupna vrijednost projekta 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (bez PDV-a), neovisno o tome ima li nositelj projekta pravo na mogućnost odbitka pretporeza ili ne.’

U prilogu III. Opis projekta, u točki 3.10. Ukupna vrijednost projekta stoji:

„Navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ”Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore”; ne smije biti veća od 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti).

Te dvije odredbe međusobno su u sukobu. U prvoj stoji da PDV ne ulazi u ukupnu vrijednost projekta i da ta vrijednost ne smije biti veća od 100.000 EUR. Dok u prilogu III stoji da je ukupna vrijednost projekta sa PDV-om i da ona ne smije biti veća od 100.000 EUR.

Molim vas informaciju koja je odredba točna odnosno koja vrijednost ne smije prelaziti određenih 100.000 EUR, da li s PDV-om ili bez.

Odgovor:

Sukladno LAG Natječaju za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, referentna oznaka: 274100, točka 1.3.  – najviša ukupna vrijednost projekta je 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (bez PDV-a), neovisno o tome ima li nositelj projekta pravo na mogućnost odbitka pretporeza ili ne. Shodno navedenom ukupna vrijednost projekta ne smije prelaziti 100.000 EUR-a (bez PDV-a), odnosno najviša ukupna vrijednost projekta iznosi max 100.000 EUR + PDV.

2. Pitanje:

Nekoliko pitanja vezanih uz osiguranje ostatka sredstava za ulaganje:

U A obrascu, točka IV. 7. traži da se označi da li je za provedbu predmetnog projekta zatražen, osiguran ili realiziran iznos iz drugih javnih izvora (tijela državne uprave i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova Europske unije ili od drugih javnih izvora za provedbu ovog projekta).

A1- Da li nositelj koji je Udruga treba tu označiti DA ukoliko će ostatak ulaganja sufinancirati Općina?
A2- Da li je onda u idućoj točki- IV.7.1., također potrebno navoditi taj iznos koji će biti sufinanciran od Općine?
A3- Da li je potrebno uz prijavu dostaviti i pismo namjere Općine da će sufinancirati ostatak vrijednosti projekta?

Odgovor:

U konkretnom slučaju na pitanje A1 potrebno je odgovoriti s DA kao i navesti iznos koji će biti sufinanciran sa strane Općine u pitanju A2. Također, u pitanju A3 potrebno je dostaviti pismo namjere Općine.

3. Pitanje:

U točki II. 2.7. A obrasca, traži se fotodokumentacija ulaganja koja mora sadržavati: vrstu fotografije, datum, lokaciju, geografsku širinu i duljinu.
Na koji način da dostavimo printane original fotografije na kojima će sve te informacije stajati na njima? Pogotovo geografska širina i duljina. Da li da sami napišemo na fotografiju te podatke?

Odgovor:

Sukladno odgovoru Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (ID #1713): Ukoliko fotoaparat/ mobilni telefonski uređaj ima GPS (Globalni pozicijski sustav), u postavkama snimljene fotografije bi trebale biti koordinate, a ukoliko fotoaparat/ mobilni telefonski uređaj nema GPS, korisnik može naknadnom obradom fotografije na fotografiju unijeti potrebne podatke. Bitno je da iz fotodokumentacije bude vidljivo da se odnosi na lokaciju predmetnog ulaganja (katastarsku česticu koja je lokacija ulaganja) u određenom trenutku prije podnošenja Zahtjeva za potporu te da bude vidljivo početno stanje prije podnošenja Zahtjeva za potporu, posebice ukoliko su određeni radovi već izvedeni ili ukoliko se radi o postojećoj građevini, s postojećom opremom. Dakle, potrebno je da fotografija ima poveznicu na lokaciju ulaganja (katastarsku česticu/ koordinate).

4. Pitanje:

Što trebamo upisati u Obrazac B- Plan nabave, red N (red 36) Iznos dodijeljene /primljene javne potpore za iste troškove, ukoliko imamo pismo namjere o sufinanciranju ostatka vrijednosti projekta? Dakle to još uvijek nije dodijeljena niti primljena potpora za iste troškove.

U Obrascu B – Plan nabave, red N Iznos dodijeljene/primljene javne potpore za iste troškove ukoliko je nositelj projekta ostvario/primio javnu potporu iz nacionalnih izvora za iste troškove potrebno je upisati iznos dodijeljene primljene javne potpore u skladu s podacima navedenim u prijavi projekta. Sukladno navedenom, ukoliko nositelj projekta nije ostvario/primio javnu potporu potrebno je upisati 0,00.