Pitanja i odgovori – Mjera 7.4.1.

364

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za potporu isključivo putem e-pošte adresu: lag-lika@lag-lika.hr . Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno.

S ciljem jednakog tretmana, LAG LIKA ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost korisnika, projekta ili određenih aktivnosti.

Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.lag-lika.hr .

Pitanja u vezi provedbe projekta i isplate projekta za projekte koje je LAG LIKA odabrao na LAG natječaju, korisnik postavlja elektroničkim putem na e-poštu leader.isplate@apprrr.hr. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno/formulirano uz obveznu naznaku naziva projekta i LAG natječaja na kojemu je projekt odobren.


PITANJA I ODGOVORI temeljem LAG Natječaja za provedbu Mjere 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Referentna oznaka: 574100

  1. Pitanje:

Imam jedno pitanje u vezi mjere 7.4.1. Mi smo prijavili projekt seljačke tržnice prema programu ruralnog razvoja pri APPRRR, e sad mi rezultata još uvijek nemamo, inicijalna lista je izašla, mi smo 9 po rednom broju, tj. drugi ispod crte. Postoji mogućnost da se popnemo za mjesto a postoji mogućnost da ne prođemo. E sad u mjeri 7.4.1. pri LAGu uvjet je da nisu dobivena sredstva za isti projekt prijavljen na neki nacionalni natječaj. Mi sredstva dobili nismo, ali smo prijavili. E sad što Vi mislite da pričekamo malo još sa prijavom jer ima do 9mj još vremena, možda u međuvremenu dobijemo rezultat od APPRRR, ili da prijavimo sad odmah pa u slučaju da prođemo ili ne prođemo na APPRRR, onda radimo sljedeće što nam je činiti u skladu sa dobivenim rezultatima.

ODGOVOR:

Sukladno točci 2.2. Natječaja za provedbu mjere 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, referentna oznaka: 574100, korisnici koji su u postupku dodjele sredstava u sklopu nacionalnog natječaja za tip operacije 7.4.1. mogu istovremeno biti u postupku odabira projekta temeljem ovog Natječaja, ali pod uvjetom da se radi o različitim projektima i prihvatljivim aktivnostima.