PRVA IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA MJERU 7.4.1. „ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“

181

Na temelju članka 58. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 91/2019, NN 37/2020, NN 31/2021, NN 134/2021 i NN 10/2023), a u svezi članka 29., st. 10., Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., (NN 96/2017 i NN 53/2018), te točke 4.2. LAG Natječaja za provedbu mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, referentna oznaka: 574100, verzija: 5.0. od 10. svibnja 2022., te Odluke Upravnog odbora LAG-a LIKA od 19. srpnja 2023. Lokalna akcijska grupa Lika objavljuje 1. Izmjenu LAG Natječaja za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014. – 2020.

Odluka o 1. Izmjeni LAG Natječaja

Izmjena LAG Natječaja

LAG Natječaj 574100 ver. 5.1.