PRVA IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“

1032

Temeljem članka 37. Pravilnika provedbi mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. (NN 91/2019, 37/2020) i točke 4.2. LAG Natječaja za provedbu mjere 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ ref. 361100, verzija: 2.0 od 10. ožujka 2020., te čl. 37. Statuta LOKALNE AKCIJSKE GRUPE LIKA od 27. svibnja 2015. i izmjena i dopuna Statuta Lokalne akcijske grupe Lika od 23.12.2015., Upravni odbor LAG-a LIKA na 36. sjednici održanoj dana 21. travnja 2020. donosi Odluku o 1. izmjeni LAG Natječaja za provedbu Mjere 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014. – 2020.

Izmjena LAG Natječaja za provedbu Mjere 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014. – 2020. odnosi se slijedeće:

U tekstu LAG Natječaja, u poglavlju 4., točka 4.1. Podnošenje prijave projekta mijenja se krajnji rok za podnošenje prijave na natječaj i glasi: „Zahtjevi za potporu se podnose u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 24. ožujka 2020., a najkasnije do 27. svibnja 2020.“

U ostalim dijelovima LAG Natječaj ostaje neizmijenjen.

IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 6.1.1. „POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“