PRVA IZMJENA LAG NATJEČAJA

364

Na temelju članka 29., st. 10., Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 96/2017 i NN 53/018) i točke 4.2. LAG Natječaja za provedbu mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, ref. 274100, verzija: 2.0. od 25. ožujka 2019., te Odluke Upravnog odbora LAG-a LIKA od 20. veljače 2020. Lokalna akcijska grupa Lika objavljuje Izmjenu LAG Natječaja za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014. – 2020.

IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 7.4.1