Rezultati 1. LAG Natječaja za provedbu mjere 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

7999

Na temelju članka 35. stavka 5. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i točke 5.4. Natječaja za provedbu Mjere 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava; referentna oznaka: 163100, objavljenog dana 14.05.2018. godine na mrežnim stranicama LAG-a LIKA, završetkom postupka rješavanja po prigovorima i dodatne administrativne obrade LAG LIKA je kreirao konačnu Rang listu 1. LAG Natječaja za provedbu mjere 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.

Ukupno je izdano 18 Odluka o odabiru projekata pojedinačne vrijednosti potpore 111.292,50 HRK, odnosno ukupne vrijednosti 2.003.265,00 HRK.

Nakon odabira projekata na LAG razini slijedi postupak dodjele potpore nositeljima projekata koji provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te će nakon provedene administrativne kontrole od strane Agencije uslijediti izdavanje Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu ili Odluka o dodjeli sredstava.

LAG LIKA čestita svim odabranim nositeljima projekata, te im želi uspješnu provedbu projektnih aktivnosti!

Konačna rang lista dostupna je OVDJE!