Rezultati LAG Natječaja za provedbu 2. LAG natječaja LAG-a LIKA iz mjere 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

600

Temeljem članka 37. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 19/2019, NN 37/2020, NN 31/2021, NN 134/2021) i točke 5.4. Natječaja za provedbu Mjere 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima; referentna oznaka: 661100, objavljenog dana 10. svibnja 2022. godine na mrežnim stranicama LAG-a LIKA, LAG LIKA je kreirao konačnu Rang listu 2. LAG Natječaja za provedbu mjere 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.

Ukupno je izdano 11 Odluka o odabiru projekata od kojih se 5 odluka odnosi na projekte pojedinačne vrijednosti potpore 370.625,00 HRK, odnosno njih 6 na projekte pojedinačne vrijednosti potpore od 148.250,00 HRK. Ukupna vrijednost dodijeljenih potpora iznosi 2.742.625,00 HRK.

Navedene Odluke o odabiru projekata korisnici u narednim danima mogu očekivati na kućnu adresu.

Nakon odabira projekata, LAG LIKA u ime i za račun korisnika na Natječaj za provedbu LRS podnosi zahtjev za potporu za odabrane projekte putem AGRONET-a u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti svih odluka na LAG razini, odnosno objave konačne rang liste na mrežnim stranicama LAG-a LIKA.

Nakon provjere rada LAG-a, ponavljanjem delegiranih administrativnih provjera, Agencija za plaćanja donosi Odluku o dodjeli sredstava kojima je pozitivno ocijenjen zahtjev za potporu, dok za negativno ocijenjene zahtjeve za potporu izdaje Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

LAG LIKA čestita svim odabranim korisnicima, te im želi uspješnu provedbu projektnih aktivnosti!

Konačna rang lista dostupna je OVDJE!