Rezultati LAG Natječaja za provedbu mjere 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

1274

Temeljem članka 37. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 19/2019, NN 37/2020) i točke 5.4. Natječaja za provedbu Mjere 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima; referentna oznaka: 361100, objavljenog dana 10. ožujka 2020. godine na mrežnim stranicama LAG-a LIKA, završetkom postupka rješavanja po prigovorima i dodatne administrativne obrade LAG LIKA je kreirao konačnu Rang listu LAG Natječaja za provedbu mjere 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.

Ukupno je izdano 8 Odluka o odabiru projekata pojedinačne vrijednosti potpore 370.625,00 HRK, odnosno ukupne vrijednosti 2.965.000,00 HRK.

Ostalim korisnicima, za koje je utvrđeno da se nalaze ispod praga raspoloživih sredstava, izdana je Obavijest o odbacivanju Zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava.

Navedene Odluke o odabiru projekata te Obavijesti o odbacivanju Zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava korisnici u narednim danima mogu očekivati na kućnu adresu.

Nakon odabira projekata, LAG LIKA u ime i za račun korisnika na Natječaj za provedbu LRS podnosi zahtjev za potporu za odabrane projekte putem AGRONET-a u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti svih odluka na LAG razini, odnosno objave konačne rang liste na mrežnim stranicama LAG-a LIKA.

Nakon provjere rada LAG-a, ponavljanjem delegiranih administrativnih provjera, Agencija za plaćanja donosi Odluku o dodjeli sredstava kojima je pozitivno ocijenjen zahtjev za potporu, dok za negativno ocijenjene zahtjeve za potporu izdaje Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

LAG LIKA čestita svim odabranim nositeljima projekata, te im želi uspješnu provedbu projektnih aktivnosti!

Konačna rang lista dostupna je OVDJE!