Rezultati LAG Natječaja za provedbu mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

301

LAG LIKA objavio je dana 19. srpnja 2023. godine sedmi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA 2014.-2020. za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ referentna oznaka: 774100, koja je usklađena sa tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Na 9. sjednici Upravnog odbora LAG-a LIKA usvojene su Odluke o rezultatu administrativne kontrole. Nakon isteka roka za žalbe i pravomoćnosti svih Odluka, kreirana je konačna rang lista.

Izdane su tri Odluke o odabiru projekta ukupne vrijednosti 61.495,30 EUR. Ovim LAG natječajem je Lokalna akcijska grupa Lika provela sve planirane mjere iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014. – 2020. obzirom da je svojim korisnicima dodijelila 100% iznosa, odnosno 1.631.814,98 EUR koji su LAG-u bila raspoloživa za dodjelu potpora korisnicima mjera.

Nakon odabira projekata na LAG razini slijedi postupak dodjele potpore korisnicima koji provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te će nakon provedene administrativne kontrole od strane Agencije za plaćanja uslijediti izdavanje Odluka o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu ili Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu.

LAG LIKA čestita odabranim korisnicima te im želi uspješnu provedbu projektnih aktivnosti!

Konačna rang lista dostupna je OVDJE!