Rezultati LAG Natječaja za provedbu mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

232

LAG LIKA objavio je dana 10. svibnja 2022. godine peti LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA 2014.-2020. za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ i njegove izmjene 19. srpnja 2023. godine, referentna oznaka: 574100, koja je usklađena sa tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Na 7. sjednici Upravnog odbora LAG-a LIKA usvojene su Odluke o rezultatu administrativne kontrole i Odluke o odbijanju projekta. Nakon isteka roka za žalbe i pravomoćnosti svih Odluka, kreirana je konačna rang lista.

Ukupno je izdano šest Odluka o odabiru projekta ukupne vrijednosti 249.781,56 EUR.

Nakon odabira projekata na LAG razini slijedi postupak dodjele potpore korisnicima koji provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te će nakon provedene administrativne kontrole od strane Agencije za plaćanja uslijediti izdavanje Odluka o rezultatu administrativne kontrole Zahtjeva za potporu ili Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu.

LAG LIKA čestita odabranim korisnicima te im želi uspješnu provedbu projektnih aktivnosti!

Konačna rang lista dostupna je OVDJE!