OBAVIJEST POTENCIJALNIM KORISNICIMA ZA TIP OPERACIJE 6.2.1. – USKLAĐENOST SEKTORA ULAGANJA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM LAG-a LIKA ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.

1058

Obzirom da se u natječaju koji je raspisala Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za tip operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. prilikom ispunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, pod točkom 9.3. i točkom 9.3.1. traži usklađenost sektora sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave odnosno LAG-ova, LAG LIKA obavještava potencijalne korisnike o slijedećem:

Tip operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ u skladu je s Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020., Cilj 2: Učinkovito korištenje prirodnih i kulturnih resursa za gospodarski oporavak i stvaranje novih radnih mjesta; P3 Pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u cilju diversifikacije djelatnosti i jačanja gospodarstva i navedeni su u poglavlju 3.2. Ciljevi, prioriteti i mjere LRS, str. 29 i 30 Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.

Odluku o usvajanju izmjena Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe Lika za razdoblje 2014. – 2020. donio je Upravni odbor LAG-a LIKA 26. veljače 2018. i dostupna je na slijedećem linku: https://lag-lika.hr/odluka-o-usvajanju-lrs-lag-a-lika-2014-2020/

Lokalna razvojna strategija LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020. dostupna je na mrežnoj stranici LAG-a LIKA: https://lag-lika.hr/lrs-lag-a-lika-2014-2020/.

 

LAG LIKA