OBAVIJEST STRANKAMA

884

Poštovani,

sukladno preporukama nadležnih institucija u vezi s pojavom koronavirusa COVID -19, upućujemo Vas da se u narednom periodu, ukoliko je to moguće, LAG-u LIKA obraćate elektroničkim putem ili putem telefona (umjesto izravnog dolaska).

Kontakti:

mail: lag-lika@lag-lika.hr

telefon: 053/658-468