Objavljena privremena rang lista LAG Natječaja za Mjeru 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.

Na 35. sjednici Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe Lika, održanoj 09. ožujka 2020. godine u Kulturno Informativnom Centru, Budačka 12, u Gospiću, donesene su Odluke o rezultatu administrativne kontrole za projekte koji su pozitivno ocjenjeni u Analizi I i Analizi II te udovoljavaju kriterijima propisanim LAG Natječajem za Mjeru 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020.
Natječaj je objavljen 25. ožujka 2019. godine na web stranici LAG-a LIKA, a rok za podnošenje prijava bio je od 26. travnja 2019. do 28. lipnja 2019. Ukupna raspoloživa sredstva, nakon izmjene LAG Natječaja od 21. veljače 2020., po ovom LAG natječaju iznosila su 2.305.575,24 HRK.
Temeljem navedenog, nositeljima projekta izdane su Odluke o rezultatu administrativne kontrole, za one koji su udovoljili natječajnim uvjetima, odnosno Odluke o odbijanju projekata, za one koji nisu udovoljili. Nakon završenog postupka rješavanja po prigovorima, ovisno o poziciji projekta na konačnoj Rang listi, vezanoj za raspoloživost sredstava, LAG LIKA će donijeti ili Odluku o odabiru projekta (ako se utvrdi da za projekt ima dovoljno raspoloživih sredstava) ili Obavijest o odbacivanju prijave projekta zbog nedostatnosti sredstava (ako se utvrdi da za projekt nema dovoljno raspoloživih sredstava).
Privremenu rang listu možete pogledati OVDJE