ODLIČNA PREDBLAGDANSKA VIJEST! LAG LIKA ugovorio novih 1.890.602,35 € za financiranje projekata

628

V.d. Voditeljice Maria Ćaćić i Stručna suradnica za pripremu i provedbu projekata Mateja Vašarević vratile su se iz Zagreba u Liku sa Ugovorom o dodjeli sredstava odabranom LAG-u vrijednog 1.890.602,35 Eura.

Nakon uspješno provedene Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za programsko razdoblje 2014. – 2020. LAG-u LIKA je odobreno novih 1.890.602,35 € za provedbu Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023. – 2027.

Cilj LAG LIKA je partnerskim pristupom razvijati područje, stvoriti ugodno mjesto za život i rad, poštujući pritom načela održivog, pametnog i uključivog rasta i razvoja područja. U svrhu postizanja navedenog cilja LAG LIKA je na temelju izrađene analize stanja i SWOT analize izradio Lokalnu razvojnu strategiju za razdoblje 2014. – 2020. Kako bi se ispunili postavljeni ciljevi i prioriteti LAG LIKA je u navedenom programskom razdoblju raspisao i uspješno proveo sedam LAG Natječaja za Mjere 6.1.1., 6.3.1., 6.4.1. i 7.4.1. za financiranje ili sufinanciranje projekata koji sa svojim aktivnostima doprinose ciljevima LRS odnosno podizanju konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i prerade uz poštivanje načela održivog, pametnog i uključivog rasta, učinkovito korištenje prirodnih i kulturnih resursa za gospodarski oporavak i stvaranje novih radnih mjesta te smanjenje ruralne depopulacije i povećanje kvalitete života.

LAG LIKA je u programskom razdoblju 2014. – 2020. i prijelaznom razdoblju 2021. i 2022. za 54 korisnika s područja LAG-a LIKA donio odluku o odabiru projekta te im je za provedbu njihovih projektnih aktivnosti dodijelio ukupno 1.631.814,98 Eura. Više od 60% raspoloživih sredstava odnosno 1.022.344,84 Eura bilo je usmjereno na razvoj sektora poljoprivrede i agroturizma, dok je 40 % odnosno 609.470,14 Eura usmjereno na razvoj lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo i time povezanu infrastrukturu. Zahvaljujući sredstvima LAG-a LIKA za provedbu mjera, 39 korisnika odnosno OPG-ova s područja LAG-a LIKA unaprijedili su svoje poslovanje, modernizirali gospodarstvo te povećali ekonomsku veličinu gospodarstva čime su njihova gospodarstva postala konkurentnija i održiva. Osim toga, sredstvima LAG-a za provedbu Mjere 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ i Mjere 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području“ postignuto je samozapošljavanje, održalo postojeće ili stvorilo novo radno mjesto za ukupno 15 mladih osoba s područja LAG-a LIKA koje prema popisu stanovništva iz 2021. godine bilježi velik pad broja stanovnika.

Financiranjem i sufinanciranjem projekata Jedinica lokalne samouprave pristiglih na LAG Natječaje za mjeru 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ uvelike se doprinijelo LAG-ovom prioritetu „Razvoj infrastrukture temeljnih usluga za lokalno stanovništvo“. Raspoloživa sredstva LAG-a za provedbu navedene Mjere u iznosu od 609.470,14 Eura dodijeljena su jedinicama lokalne samouprave za ulaganja u četiri dječja igrališta (rekonstrukcija i opremanje), rekonstrukcija dva groblja, rekonstrukcije društvenog doma, opremanja dva dječja vrtića, izgradnje garaže i dvorane za potrebe DVD-a, izgradnje parka, opremanje tržnice i nogometnog igrališta.

LAG LIKA će i u programskom razdoblju 2023. – 2027 nastaviti snažno poticati i podupirati kvalitetne projekte i prijedloge kako bi partnerskim pristupom i uključivanjem svih lokalnih dionika postigao svoj dugoročni cilj, a to je stvoriti globalno prepoznatljivu destinaciju, ugodnu za život i rad, usklađenog i održivog gospodarskog, okolišnog i društveno-socijalnog razvoja temeljenog na tradicijskim vrijednostima, prirodnoj i kulturnoj baštini.

U svrhu toga su u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a LIKA za programsko razdoblje 2023. – 2027. definirane tri intervencije (prijašnje „mjere“)

1.1.1.Ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju,

2.1.1.Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području i

3.1.1.Ulaganja u razvoj ruralne infrastrukture i temeljne lokalne usluge za ruralno stanovništvo

koje se već u prvoj polovici 2024. godine planiraju početi provoditi.

LAG LIKA svim svojim članovima, dosadašnjim korisnicima te svim stanovnicima LAG područja (Gospić, Senj, Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Udbina, Vrhovine) želi blagoslovljen Božić i uspješnu Novu 2024. godinu!

LAG LIKA Vam stoji na raspolaganju i dalje!

 V.d. voditeljice Maria Ćaćić